Product SiteDocumentation Site

Nazwa produktu 7.1 (build 48315)

Zarafa - Platforma Kolaboracyjna

Instrukcja dla użytkownika

Wydanie 2.0

Team Zarafy


Informacja Prawna

Copyright © 2015 Zarafa BV.
The text of and illustrations in this document are licensed by Zarafa BV under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at the creativecommons.org website. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.
Linux® is a registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.
MySQL® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.
Red Hat®, Red Hat Enterprise Linux®, Fedora® and RHCE® are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.
Ubuntu® and Canonical® are registered trademarks of Canonical Ltd.
Debian® is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc.
SUSE® and eDirectory® are registered trademarks of Novell, Inc.
Microsoft® Windows®, Microsoft Office Outlook®, Microsoft Exchange® and Microsoft Active Directory® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
The Trademark BlackBerry® is owned by BlackBerry and is registered in the United States and may be pending or registered in other countries. Zarafa BV is not endorsed, sponsored, affiliated with or otherwise authorized by BlackBerry.
All trademarks are the property of their respective owners.
Disclaimer: Although all documentation is written and compiled with care, Zarafa is not responsible for direct actions or consequences derived from using this documentation, including unclear instructions or missing information not contained in these documents.
Abstrakt
Zarafa, platforma kolaboracyjna (Zarafa Collaboration Platform – ZCP), łączy zdolności Outlooka i stabilność oraz serwera linuksowego. Możliwości programu to bogaty interfejs sieciowy, Zarafa WebAccess, oraz błyskotliwa integracja opcji wraz ze wszystkimi rodzajami klientów działających na wszystkich popularnych platformach mobilnych.
większość komponentów ZCP jest ze świata Open Source, a licencja opiera się na AGPLv3, w ten sposób software może być ściągane w wersji ZCP Community.
Nadal istnieje kilka elementów spoza świata Open Source, w tym te najbardziej warte wspomnienia:
  • Klient Zarafy dla Windowsa odpowiedzialny za integrację Outlooka,"
  • Integracja Zarafa BES jest odpowiedzialna za połączenie z serwerem Blackberry Enterprise Server (BES),
  • Plugin Zarafa ADS odpowiada za integrację z Active Directory oraz
  • Narzędzia kopii bezpieczeństwa Zarafa Backup Tools.
Te komponenty włącznie z kilkoma zaawansowanymi dodatkami dla większych instalacji i hostów są dostępne jedynie w połączeniu z umową dla supportu jako część wersji komercyjnych ZCP (Commercial Editions)."
Alternatywnie możliwy jest szeroki wybór rozwiązań hostowanych przez ZCP.
Ten dokument jest instrukcją dla użytkowników, która opisuje jak korzystać z ZCP z punktu widzenia użytkownika. Tutaj znajdują się poniższe tematy:
  • Integracja dla Outlooka podczas korzystania z klienta Zarafy dla Windowsa,
  • korzystanie z interfejsu sieciowego z Zarafa WebAccess,
  • połączenie z CalDAV i iCal dla aktywnych klientów oraz
  • synchronizacja mobilnych platform jak: BlackBerry, Google Android, Windows Mobile i Apple iPhone.

1. Introduction
1.1. Scope of this document
2. Using the Zarafa WebAccess
2.1. Basics
2.2. Managing folders
2.2.1. Printing
2.2.2. Resizing panes
2.2.3. Empty deleted items folder
2.2.4. Restore items
2.2.5. Marking all messages in a folder as read
2.2.6. Properties
2.3. Access to folders and calendars for other users
2.3.1. Add a person
2.3.2. Change permissions
2.3.3. Remove a person
2.3.4. Open shared folders
2.4. Email
2.4.1. Compose and send a new email
2.4.2. Inline images
2.4.3. Copy, move and delete email
2.4.4. Searching
2.4.5. Downloading Attachments
2.4.6. Attach items to mail
2.5. Calendar usage
2.5.1. Create new appointment with invitations and free/busy status
2.5.2. Accept a meeting invitation
2.6. Multiple calendar views
2.6.1. Move/delete appointment
2.7. Multi User Calendar
2.7.1. Adding a user to the time line
2.7.2. Deleting a user from the time line
2.7.3. Loading a group of users to the time line
2.7.4. Load group dialog
2.7.5. No Access message
2.7.6. Cumulative free/busy information
2.7.7. Create or delete an appointment
2.7.8. Moving appointments
2.7.9. Changing zoom level
2.7.10. Changing number of displayed days
2.7.11. Browse time period
2.8. Tasks
2.8.1. Recurrence in Tasks
2.8.2. Task Requests
2.9. Contacts
2.9.1. Create new contact
2.9.2. Detailed Contacts
2.10. Distribution Lists
2.10.1. Creating new distribution lists
2.11. Public Folder Favourites
2.12. Rules
2.13. Settings
2.13.1. The “Preferences” tab
2.13.2. The “Compose mail” tab
2.13.3. The “Out of Office” tab
2.13.4. The “Calendar” tab
2.13.5. The “Addressbook” tab
2.13.6. The “Shortcuts” tab
2.14. Firefox Extensions
2.14.1. Zarafa Attachment Drag ‘n’ Drop Extension
2.14.2. Zarafa New Mail Notification Extension
2.15. Advanced Zarafa WebAccess configurations
2.15.1. Zarafa WebAccess as default mail client
2.15.2. Windows
2.15.3. Linux
2.15.4. Adding Zarafa WebAccess as mailto handler in Firefox
2.16. Quirks
2.16.1. Firefox specific
3. Separate WebApp manual
4. Skonfiguruj Outlook (używając klienta Zarafa Windows)
4.1. Instalacja klienta Outlooka
4.1.1. Zainstaluj klienta
4.1.2. Wystartuj Outlooka
4.2. Typ połączenia Outlooka
4.2.1. Online
4.2.2. Detect at startup
4.2.3. Cached Zarafa Mode
4.2.4. Jaki tryb pracy jest najlepszy?
4.3. Konfiguracja zaawansowana
4.3.1. Ustawienia proxy
4.3.2. Inne ustawienia połączenia
4.4. Public Folder Favourites
5. Using Outlook
5.1. Working offline
5.1.1. Sending email during offline use
5.1.2. Limitations of working offline
5.2. Folder Management
5.2.1. The creation of a public folder
5.2.2. Sharing of folders (setting permissions)
5.2.3. Adding or opening folders shared by other users
5.2.4. Adding or removing complete stores of other Zarafa users
5.3. Searching in Outlook
5.4. Restoring deleted items
5.5. Free/Busy updates
5.6. Resources
5.7. Out of Office Assistant
5.8. Rules
5.9. Signatures
5.10. Signing and encrypting messages
5.10.1. Retrieving a certificate
5.10.2. Check encrypted email settings
5.10.3. Using the certificate
5.11. Fax Feature
5.12. Delegation
5.12.1. Send on behalf of permissions
5.12.2. Send as
5.13. Categorisation
5.13.1. Create a custom category in Outlook 2007
5.13.2. Create a custom category in Outlook 2002/2003
5.13.3. Categorise items and sort by category
5.14. Mail expiration date
6. Skonfiguruj klienta mejlowego (z IMAP i POP3)
6.1. Konfiguracja klienta
6.1.1. Mozilla Thunderbird
6.1.2. Windows Mail
7. Konfiguracja kalendarza użytkownika (Client) (przy użyciu CalDAV i iCal)
7.1. Klient Mac OS X iCal
7.2. Poradnik dla klienta Sunbird
7.3. Dalsza konfiguracja klienta
8. Konfiguracja platform przenośnych/mobilnych
8.1. Wprowadzenie do Z-Push
8.2. Ustawienia dla urządzeń przenośnych
8.2.1. Android based configuration
8.2.2. Windows Mobile based configuration
8.2.3. Konfiguracja oparta na iPhone