Product SiteDocumentation Site

Nazwa produktu 7.1 (build 48315)

Zarafa - Platforma Kolaboracyjna

Instrukcja dla użytkownika

Wydanie 2.0

Team Zarafy


Informacja Prawna

Copyright © 2015 Zarafa BV.
The text of and illustrations in this document are licensed by Zarafa BV under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at the creativecommons.org website. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.
Linux® is a registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.
MySQL® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.
Red Hat®, Red Hat Enterprise Linux®, Fedora® and RHCE® are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.
Ubuntu® and Canonical® are registered trademarks of Canonical Ltd.
Debian® is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc.
SUSE® and eDirectory® are registered trademarks of Novell, Inc.
Microsoft® Windows®, Microsoft Office Outlook®, Microsoft Exchange® and Microsoft Active Directory® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
The Trademark BlackBerry® is owned by BlackBerry and is registered in the United States and may be pending or registered in other countries. Zarafa BV is not endorsed, sponsored, affiliated with or otherwise authorized by BlackBerry.
All trademarks are the property of their respective owners.
Disclaimer: Although all documentation is written and compiled with care, Zarafa is not responsible for direct actions or consequences derived from using this documentation, including unclear instructions or missing information not contained in these documents.
Abstrakt
Zarafa, platforma kolaboracyjna (Zarafa Collaboration Platform – ZCP), łączy zdolności Outlooka i stabilność oraz serwera linuksowego. Możliwości programu to bogaty interfejs sieciowy, Zarafa WebAccess, oraz błyskotliwa integracja opcji wraz ze wszystkimi rodzajami klientów działających na wszystkich popularnych platformach mobilnych.
większość komponentów ZCP jest ze świata Open Source, a licencja opiera się na AGPLv3, w ten sposób software może być ściągane w wersji ZCP Community.
Nadal istnieje kilka elementów spoza świata Open Source, w tym te najbardziej warte wspomnienia:
 • Klient Zarafy dla Windowsa odpowiedzialny za integrację Outlooka,"
 • Integracja Zarafa BES jest odpowiedzialna za połączenie z serwerem Blackberry Enterprise Server (BES),
 • Plugin Zarafa ADS odpowiada za integrację z Active Directory oraz
 • Narzędzia kopii bezpieczeństwa Zarafa Backup Tools.
Te komponenty włącznie z kilkoma zaawansowanymi dodatkami dla większych instalacji i hostów są dostępne jedynie w połączeniu z umową dla supportu jako część wersji komercyjnych ZCP (Commercial Editions)."
Alternatywnie możliwy jest szeroki wybór rozwiązań hostowanych przez ZCP.
Ten dokument jest instrukcją dla użytkowników, która opisuje jak korzystać z ZCP z punktu widzenia użytkownika. Tutaj znajdują się poniższe tematy:
 • Integracja dla Outlooka podczas korzystania z klienta Zarafy dla Windowsa,
 • korzystanie z interfejsu sieciowego z Zarafa WebAccess,
 • połączenie z CalDAV i iCal dla aktywnych klientów oraz
 • synchronizacja mobilnych platform jak: BlackBerry, Google Android, Windows Mobile i Apple iPhone.

1. Introduction
1.1. Scope of this document
2. Using the Zarafa WebAccess
2.1. Basics
2.2. Managing folders
2.2.1. Printing
2.2.2. Resizing panes
2.2.3. Empty deleted items folder
2.2.4. Restore items
2.2.5. Marking all messages in a folder as read
2.2.6. Properties
2.3. Access to folders and calendars for other users
2.3.1. Add a person
2.3.2. Change permissions
2.3.3. Remove a person
2.3.4. Open shared folders
2.4. Email
2.4.1. Compose and send a new email
2.4.2. Inline images
2.4.3. Copy, move and delete email
2.4.4. Searching
2.4.5. Downloading Attachments
2.4.6. Attach items to mail
2.5. Calendar usage
2.5.1. Create new appointment with invitations and free/busy status
2.5.2. Accept a meeting invitation
2.6. Multiple calendar views
2.6.1. Move/delete appointment
2.7. Multi User Calendar
2.7.1. Adding a user to the time line
2.7.2. Deleting a user from the time line
2.7.3. Loading a group of users to the time line
2.7.4. Load group dialog
2.7.5. No Access message
2.7.6. Cumulative free/busy information
2.7.7. Create or delete an appointment
2.7.8. Moving appointments
2.7.9. Changing zoom level
2.7.10. Changing number of displayed days
2.7.11. Browse time period
2.8. Tasks
2.8.1. Recurrence in Tasks
2.8.2. Task Requests
2.9. Contacts
2.9.1. Create new contact
2.9.2. Detailed Contacts
2.10. Distribution Lists
2.10.1. Creating new distribution lists
2.11. Public Folder Favourites
2.12. Rules
2.13. Settings
2.13.1. The “Preferences” tab
2.13.2. The “Compose mail” tab
2.13.3. The “Out of Office” tab
2.13.4. The “Calendar” tab
2.13.5. The “Addressbook” tab
2.13.6. The “Shortcuts” tab
2.14. Firefox Extensions
2.14.1. Zarafa Attachment Drag ‘n’ Drop Extension
2.14.2. Zarafa New Mail Notification Extension
2.15. Advanced Zarafa WebAccess configurations
2.15.1. Zarafa WebAccess as default mail client
2.15.2. Windows
2.15.3. Linux
2.15.4. Adding Zarafa WebAccess as mailto handler in Firefox
2.16. Quirks
2.16.1. Firefox specific
3. Separate WebApp manual
4. Skonfiguruj Outlook (używając klienta Zarafa Windows)
4.1. Instalacja klienta Outlooka
4.1.1. Zainstaluj klienta
4.1.2. Wystartuj Outlooka
4.2. Typ połączenia Outlooka
4.2.1. Online
4.2.2. Detect at startup
4.2.3. Cached Zarafa Mode
4.2.4. Jaki tryb pracy jest najlepszy?
4.3. Konfiguracja zaawansowana
4.3.1. Ustawienia proxy
4.3.2. Inne ustawienia połączenia
4.4. Public Folder Favourites
5. Using Outlook
5.1. Working offline
5.1.1. Sending email during offline use
5.1.2. Limitations of working offline
5.2. Folder Management
5.2.1. The creation of a public folder
5.2.2. Sharing of folders (setting permissions)
5.2.3. Adding or opening folders shared by other users
5.2.4. Adding or removing complete stores of other Zarafa users
5.3. Searching in Outlook
5.4. Restoring deleted items
5.5. Free/Busy updates
5.6. Resources
5.7. Out of Office Assistant
5.8. Rules
5.9. Signatures
5.10. Signing and encrypting messages
5.10.1. Retrieving a certificate
5.10.2. Check encrypted email settings
5.10.3. Using the certificate
5.11. Fax Feature
5.12. Delegation
5.12.1. Send on behalf of permissions
5.12.2. Send as
5.13. Categorisation
5.13.1. Create a custom category in Outlook 2007
5.13.2. Create a custom category in Outlook 2002/2003
5.13.3. Categorise items and sort by category
5.14. Mail expiration date
6. Skonfiguruj klienta mejlowego (z IMAP i POP3)
6.1. Konfiguracja klienta
6.1.1. Mozilla Thunderbird
6.1.2. Windows Mail
7. Konfiguracja kalendarza użytkownika (Client) (przy użyciu CalDAV i iCal)
7.1. Klient Mac OS X iCal
7.2. Poradnik dla klienta Sunbird
7.3. Dalsza konfiguracja klienta
8. Konfiguracja platform przenośnych/mobilnych
8.1. Wprowadzenie do Z-Push
8.2. Ustawienia dla urządzeń przenośnych
8.2.1. Android based configuration
8.2.2. Windows Mobile based configuration
8.2.3. Konfiguracja oparta na iPhone

Rozdział 1. Introduction

The Zarafa Collaboration Platform (ZCP) combines the usability of Microsoft Outlook and Exchange with the stability and flexibility of a Linux server. It features a rich web-interface, the Zarafa WebAccess, and provides brilliant integration options with all sorts of clients including all most popular mobile platforms. Most components of ZCP are open source, licensed under the AGPLv3, can therefore be downloaded freely with ZCP’s Community Edition.
Several closed source components exist, most notably:
 • the Zarafa Windows Client providing Outlook integration,
 • the Zarafa BES Integration providing Blackberry Enterprise Server connectivity,
 • the Zarafa ADS Plugin providing Active Directory integration, and
 • the Zarafa Backup Tools.
These components, together with several advanced features for large setups and hosters, are only available in combination with a support agreement as part of ZCP’s Commercial Editions.
Alternatively there is a wide selection of hosted ZCP offerings available.
This document, the User Manual, describes how to use ZCP from a user’s view point.

1.1. Scope of this document

This manual is intended for users of the Zarafa Collaboration platform. Users interact with this platform by several means:
 • Microsoft Outlook and the Zarafa Windows Client,
 • the Zarafa WebAccess, our open source web-based groupware solution, and
 • various mobile platforms like: BlackBerry, Google Android, Windows Mobile and Apple iPhone.

Rozdział 2. Using the Zarafa WebAccess

2.1. Basics
2.2. Managing folders
2.2.1. Printing
2.2.2. Resizing panes
2.2.3. Empty deleted items folder
2.2.4. Restore items
2.2.5. Marking all messages in a folder as read
2.2.6. Properties
2.3. Access to folders and calendars for other users
2.3.1. Add a person
2.3.2. Change permissions
2.3.3. Remove a person
2.3.4. Open shared folders
2.4. Email
2.4.1. Compose and send a new email
2.4.2. Inline images
2.4.3. Copy, move and delete email
2.4.4. Searching
2.4.5. Downloading Attachments
2.4.6. Attach items to mail
2.5. Calendar usage
2.5.1. Create new appointment with invitations and free/busy status
2.5.2. Accept a meeting invitation
2.6. Multiple calendar views
2.6.1. Move/delete appointment
2.7. Multi User Calendar
2.7.1. Adding a user to the time line
2.7.2. Deleting a user from the time line
2.7.3. Loading a group of users to the time line
2.7.4. Load group dialog
2.7.5. No Access message
2.7.6. Cumulative free/busy information
2.7.7. Create or delete an appointment
2.7.8. Moving appointments
2.7.9. Changing zoom level
2.7.10. Changing number of displayed days
2.7.11. Browse time period
2.8. Tasks
2.8.1. Recurrence in Tasks
2.8.2. Task Requests
2.9. Contacts
2.9.1. Create new contact
2.9.2. Detailed Contacts
2.10. Distribution Lists
2.10.1. Creating new distribution lists
2.11. Public Folder Favourites
2.12. Rules
2.13. Settings
2.13.1. The “Preferences” tab
2.13.2. The “Compose mail” tab
2.13.3. The “Out of Office” tab
2.13.4. The “Calendar” tab
2.13.5. The “Addressbook” tab
2.13.6. The “Shortcuts” tab
2.14. Firefox Extensions
2.14.1. Zarafa Attachment Drag ‘n’ Drop Extension
2.14.2. Zarafa New Mail Notification Extension
2.15. Advanced Zarafa WebAccess configurations
2.15.1. Zarafa WebAccess as default mail client
2.15.2. Windows
2.15.3. Linux
2.15.4. Adding Zarafa WebAccess as mailto handler in Firefox
2.16. Quirks
2.16.1. Firefox specific
In this section we describe how to use the Zarafa WebAccess, the web-based interface of the Zarafa Collaboration Platform (ZCP).
In order to use the Zarafa WebAccess a fairly recent version of Mozilla Firefox (preferred) or Microsoft Internet Explorer is needed.
Currently the Zarafa WebAccess supports the most used features of Microsoft Outlook in a fairly comprehensive way. Yet a web-based interface can never match the functionality and usability of a native client (like Microsoft Outlook).

2.1. Basics

To login to the Zarafa WebAccess, point the browser to the URL supplied by the systems administrator. By default this URL will look like:
http://YOUR_DOMAIN_NAME/webaccess/
The WebAccess is available in several languages which can be selected from the dialog shown on Rysunek 2.1, „The Zarafa login screen”.
Login screen
Rysunek 2.1. The Zarafa login screen

After logging in, all Outlook folders and the Public folders the account has access to can be accessed. The most basic functions are available from the WebAccess' toolbar found across the top of the page. See Rysunek 2.2, „The “New” Menu”.

Notatka

With regards to the folders, some functionality is only available in the context menu that appears when right clicking on the folder items.
Menu ``New''
Rysunek 2.2. The “New” Menu

2.2. Managing folders

Creating, moving, renaming, copying or deleting (sub) folders is accomplished with the right mouse button in the folder list. This pops-up a context menu as shown in Rysunek 2.3, „The context menu of a folder”.
Context menu of a folder
Rysunek 2.3. The context menu of a folder

It is not possible to delete, move, or rename default Outlook folders (like Inbox, Calendar and Contacts).

2.2.1. Printing

It is possible to print email, appointments, and contacts from the WebAccess. Simply use the Print button from the toolbar.
Following these steps it is also possible to print calendar overviews of a day, a week or a month.

2.2.2. Resizing panes

Just like in Outlook it is possible to resize the panes in the WebAccess, allowing full control of the width and height of the workspace in each pane. To do so place the mouse between two panes en drag the pane border to the prefered location.

2.2.3. Empty deleted items folder

The Deleted Items folder can be emptied by using the right mouse button, and selecting option Empty folder from the contect menu. This option is only available from the context menu (accessed with the right mouse button) of the Deleted Items folder and the Junk Email folder (if it exists).

2.2.4. Restore items

When deleting an item in the Deleted Items folder or the Junk Email folder, the item is still temporarily recoverable. Select the Deleted Items folder or Junk Email folder, and use the button Restore Item in the bar at the top. As shown in Rysunek 2.4, „The soft delete restore window” it is possible to restore all or a selection of the deleted messages or folders. The restored items will be moved to the old location. Deleting items from Rysunek 2.4, „The soft delete restore window” removes them permanently — in that case only backups can recover an item. When restoring a folder, only that folder will be restored. If the restored folder contained subfolders, these can be restored by selecting the just restored folder and clicking on the Restore Item button again.
Restorable Items
Rysunek 2.4. The soft delete restore window

2.2.5. Marking all messages in a folder as read

Marking all messages in a folder as “read” is accomplished by the right mouse button menu option Mark All Messages Read. Please note that when this option is selected, no read receipts will be sent when requested by a sender, even if that option is selected in the settings.

2.2.6. Properties

The right mouse button menu option Properties shows additional information about a folder (like the storage size and the number of items in this folder). For more details about the storage size, use the button Folder size…. Here a list containing all subfolders in the folder including their individual storage sizes can be seen.

2.3. Access to folders and calendars for other users

Just like in Outlook, the WebAccess allows sharing permissions to be set on folders. To do so use the right mouse button to click on a folder and choose the Properties option, then select the Permissions tab as shown in Rysunek 2.5, „Folder Permissions”.
Permissions
Rysunek 2.5. Folder Permissions

2.3.1. Add a person

Click on the Add button under the Permissions tab.
When the Address Book pops up, select the person to give permissions to and click Ok. This contact will then be added to the permissions list.

Notatka

Please note that this persons' permissions must be changed. As by default the dialog grants no additional permissions.
Click Ok to save and close the permissions window.

2.3.2. Change permissions

Click on the person whose permission needs to be changed.
Now the permissions can be manually set in the bottom part of the permissions window, or one of the preset profiles can be selected from the Profile drop-down menu.
Click Ok to save and close the permissions window.

2.3.3. Remove a person

 • Click on the person who needs to be removed from the list.
 • Click on the Remove button.
 • Click Ok to save and close the permissions window.

2.3.4. Open shared folders

To open shared folders from the Zarafa WebAccess click the Open shared folder link at the bottom of the folder list. A window as shown in Rysunek 2.6, „Open Shared Folder” will be presented.
Open shared folders
Rysunek 2.6. Open Shared Folder

From the dialog shown in Rysunek 2.6, „Open Shared Folder” it is possible to either open a single folder (for example the calendar folder), or open a complete folder list of a specific user.
The opened folders are stored in the users' WebAccess profile, so the next time the user tries to login to the WebAccess the opened folders are readily available.
To close an opened folder, use the Close store option in the right mouse button menu.

2.4. Email

2.4.1. Compose and send a new email

 1. Select the button New in the left corner. This will show a dialog like Rysunek 2.7, „Create Mail”.
  Create Mail
  Rysunek 2.7. Create Mail

 2. Attachments can be added to the email by selecting the Attachment button or the Paperclip icon.
 3. Email can be saved by selecting the Floppy disk icon. After a email is saved, it is stored in the Drafts folder.
 4. To set a flag that marks the email as important or high priority, click on the exclamation mark (!) icon.
 5. To add a recipient, either add their email address in the TO, CC, or BCC field manually, or select a person from the Address Book. To access the Address Book, click on the TO, CC or BCC button.

  Notatka

  When more than one recipient is added, email addresses need to be seperated by a semicolon (;).
 6. The internal users are shown by default (unless otherwise selected in Settings) in the Address Book (see: Rysunek 2.8, „Address Book”). By using the Show names from the: drop-down menu, it is possible to view contacts from either a personal contacts folders, or a Public contact folder. Alternatively, it is possible to search a folder using the search field positioned in the top left of the window.
Address Book
Rysunek 2.8. Address Book

Notatka

Since 6.30.0 it is possible to add company-wide defined address lists in the Address Book. Read the ZCP Administrator Manual for more details regarding address lists.

2.4.1.1. Automatic email address suggestion

When typing an email address or contact information in the TO, CC or BCC fields the WebAccess automatically suggests names (a feature often known as auto complete). The suggestions are listed below the input field (see: Rysunek 2.9, „Automatic Suggestions”) and a suggestion can be selected by both mouse or keyboard. The suggestions are based on email addresses and contact information that have been used recently.
It is possible to delete an address from this list by moving the selection to the address in question (by either using the keyboard arrows or by placing the mouse over it without clicking) and then pressing the Delete key. The address is removed, but when it is used again it will show up in the list once more.
Automatic suggestions
Rysunek 2.9. Automatic Suggestions

2.4.1.2. Attachments

You can attach files to your message by clicking the Attachments button in the Create E-Mail screen. A window will open, which allows files to be uploaded.
From ZCP 6.50 up it is possible to upload multiple attachments at once. Prior versions of ZCP only allow the upload of one file at a time.

Notatka

To upload multiple files at once, Adobe Flash has to be installed in the browser.

2.4.1.3. Set the sender address (from field)

It is possible to set the FROM address of emails before they are sent. This field can be found above the TO field, as shown in Rysunek 2.10, „Selecting a from address”. When no address has been selected the default address is used.
Selecting a from address
Rysunek 2.10. Selecting a from address

Notatka

Please note that the FROM field is only displayed when FROM addresses have been set in the settings dialog.
Adding From addresses
Rysunek 2.11. Adding From Addresses

WAŻNE

Please contact the systems administrator, if the following (bounce) message is returned when sending from a different sender adress: You are not allowed to send as the given user.
Since ZCP version 6.20.0 two kinds of delegation are available:
 1. Send on Behalf permissions: if a user grants the appropriate permission to another user, the latter can send items on behalf of the other user. In this case an email or meeting request will be sent with the following From field: “<delegate> on behalf of <user>”.
 2. Send As permissions: if the system administrator gives the rights to user B to ‘send as’ user A, the receiver of an email will not see that user B sent an email. The receiver will only see user A in the From: field.
Before ZCP version 6.20.0, user themselves where allowed to “send on behalf of” by entering the other users inbox. By this method it was always explicitly visible who sent the email. For example: Pete enters the inbox of ‘info’ and sends an email as the non-active user ‘info’, would result in:
[email protected] on behalf of [email protected]
Since ZCP version 6.20.0 it is possible to send emails as other users without the “on behalf of” part. Due to security reasons the new “send as” permission is only configurable server-side by the administrator. This setting can always be overruled by the user itself and the old “on behalf of” permission can still be set by the user.
Keep in mind that delegation always overrules impersonation. A user can always choose not to let another user impersonate as himself.

2.4.1.4. Saving an email to drafts

Saving an email is possible by clicking the Save (a floppy disk) icon. After saving the email, it is stored in the Drafts folder. Another option is to automatically save an unsent email. This option is available under the Compose Mail tab in the settings window. To do this, check the option Autosave unsent every: X minutes and set the number of minutes that mails will automatically be saved. This is only applicable when the email isn’t sent yet.

2.4.2. Inline images

From ZCP version 6.30.0 the WebAccess has the ability to add inline images in mail messages. To add an inline image, click on Attachments and select an image. If the ‘HTML’ format is being used (see Compose mail in this format in Settings, Compose mail tab), the inline image functionality is enabled. A light blue cross icon will appear beside the attachment as seen in Rysunek 2.12, „Light blue cross icon to insert the image as a inline image”. Click on the blue cross icon to insert the image in the mail body as shown in Rysunek 2.13, „Example of an Inline Image”. The inline image will inserted at the last cursor position.
Light blue cross icon to insert the image as a inline image
Rysunek 2.12. Light blue cross icon to insert the image as a inline image

Example of an Inline image
Rysunek 2.13. Example of an Inline Image

To change the image size, right click on the image and select Image properties. A popup like Rysunek 2.14, „Image properties editor” will appear which enables the user to customize width and height of the image and options such as border and alignment.
Image properties editor
Rysunek 2.14. Image properties editor

It is possible to delete the inline image directly from the main body, as if it were text.
In some browsers it is possible to paste an image from your clipboard directly into the editor. This will embed the image into the source of the body and it means that it will not become an attachment. The image will be shown properly in Firefox and Internet Explorer 9, with limited support in Internet Explorer 8. In Outlook the image will not be visible properly.

2.4.3. Copy, move and delete email

The following screenshot (Rysunek 2.15, „Context menu from a mail message”) shows the context menu that shows up when clicking with the right mouse button on an email. Through this menu most copy, move and delete operations are performed. It also is possible to download a message as a file.
Context menu from a mail message
Rysunek 2.15. Context menu from a mail message

2.4.3.1. Delete email

There are several ways to delete email. They are:

2.4.3.2. Move email

To move a single items it is most convenient to simply drag the item to its new location. Place the mouse cursor over the item to be moved, click and hold the left mouse button. Continue to hold the button down while moving the mouse cursor until it is over the folder the message needs to be placed.
Moving email
Rysunek 2.16. Moving Email

Notice that the folder names under the mouse cursor are highlighted while moving. This highlighting marks the folder where the message will be placed when releasing the button.
To move multiple items, first select all the items (only items that are currently visible can be moved). To select a range of items click on the first item and then press and hold the shift button on the keyboard. Before releasing the shift button, use the mouse to click on the last item in the range that needs to be moved. All items between the two items clicked on will become highlighted.
With items that are not consecutive, hold down the control (Ctrl) button on the keyboard while clicking on each item. To drag and drop these items, release the control button, place the mouse cursor on one of the selected messages, drag them into the designated folder.
Items can also be moved by clicking on the copy/move button as displayed in Rysunek 2.17, „Copy/Move Button”.
It is also possible to drag and drop messages to the desktop. For more information about this feature, see Sekcja 2.14.1, „Zarafa Attachment Drag ‘n’ Drop Extension”.

2.4.3.3. Copy email

To copy an item, the drag-and-drop feature can not be used as it does not duplicate items. Instead use the copy/move button as shown in Rysunek 2.17, „Copy/Move Button”. See the section above about moving multiple items for an explanation concerning how to select multiple items.
Copy/Move button
Rysunek 2.17. Copy/Move Button

2.4.3.4. Save Email as a File

From ZCP 6.50 up, it is possible to download messages directly from the Zarafa WebAccess to the computer. The Save Email as a File button located in the message context menu, as seen in Rysunek 2.18, „Save Email as a File button”, should be used to do so.
Save Email as a File button
Rysunek 2.18. Save Email as a File button

2.4.3.5. Change email view

Context menu from a mail view column
Rysunek 2.19. Context menu form a mail view column

In the Zarafa WebAccess, the email view has a default layout: a list of messages with a From and a Received colomn. However, like in Outlook, it is possible to change the view by adding or removing columns. To do so, use the right mouse button to click on the header of the list (for example on the From header field) and select the Field Chooser option from the context menu. A dialog that looks like Rysunek 2.20, „Field Chooser” will pop up.
Field Chooser
Rysunek 2.20. Field Chooser

Additionally, it is possible to sort the email list by selecting a specific column. By default email is sorted by the Received date column.

2.4.4. Searching

To search click the Search button in the tool bar. A seach bar (see: Rysunek 2.21, „Searching Options”) will then be added to the WebAccess view (to remove the search bar, click the Search button again).
Searching options
Rysunek 2.21. Searching Options

The seach bar allow a user to enter a search query and choose where to search. For example if a user remembers just a part of a message’s subject he can select Subject from the pull down menu. After the query is keyed in the user should click the Search button (binoculars icon) on the seach bar, or press the enter on the keyboard. As shown in Rysunek 2.22, „Search Result”, the email list is updated with the results of the search query.
Search Result
Rysunek 2.22. Search Result

When finished searching press the Clear button (red circle icon) to return to the normal list view. To remove the search bar click the Search button in the tool bar again.

Notatka

Archiving functionality is provided by the Zarafa Archiver, a product that is be offered separately from ZCP.

2.4.5. Downloading Attachments

Attachments can be downloaded one by one, by right-clicking the attachment and selecting Save target as. From ZCP 6.50 up, it’s possible to download all attachments from a message at once, in a compressed ZIP file, by clicking the Download all Attachments button, as seen in Rysunek 2.23, „Message Attachments”.
Message Attachments
Rysunek 2.23. Message Attachments

2.4.6. Attach items to mail

To add items as attachments or forward them as text message in body of composing mail.
 1. Click on Attach Items button or envelope with paper clip icon (see: Rysunek 2.24, „Attach Item Dialog”).
  Attach Item Dailog
  Rysunek 2.24. Attach Item Dialog

  Notatka

  It’s possible to quickly forward e-mail messages as attachments. Right-click the Forward Items column in the message list.
 2. Browse through the message list and select the items need which to be attached.
  New mail with items
  Rysunek 2.25. New Mail with message items added as attachment

  Notatka

  Items can be attached as Text or as Attachment, By selecting the check box as required, by default, items are added as Attachments.

  Notatka

  Items can be quickly attached by doing a double click on selected items.

WAŻNE

Attachments in the original e-mail are not forwarded with the new text message.

2.5. Calendar usage

2.5.1. Create new appointment with invitations and free/busy status

 1. Select the folder Calendar.
 2. Select the button New to create a new appointment. A dialog as shown in Rysunek 2.26, „New Appointment” pops up.
  New appointment
  Rysunek 2.26. New Appointment

 3. Insert a subject for the appointment, and optinally a location.
 4. Select a start and end time for the appointment.
 5. Optional: Enable the reminder option, this will trigger a reminder pop-up (see: Rysunek 2.27, „Reminder dialog”) before the appointment starts. The time interval between the reminder and the appointment is adjustable in the field next to the reminder option. When it is time for the reminder to pop-up, the Zarafa WebAccess shows a list of these reminders with buttons to Open the item, Dismiss the item, Dismiss All items or to Snooze the reminders by a given time.

  Notatka

  Pop-ups need to be allowed by the browser to see reminder pop-ups. Often this needs the domain name of the Zarafa WebAccess to be whitelisted for pop-ups in the browser.
  Reminder Dialog
  Rysunek 2.27. Reminder dialog

 6. Using the button Invite Attendees one can send a meeting request as shown in Rysunek 2.28, „Meeting request”. To add attendees, simply add their email addresses. The email addresses need to be separated by a semicolon. By clicking the To: button contacts can be selected from the Address Book. The attendee will receive a meeting request which the attendee can Accept, accept as Tentative or Decline, alternatively the attendee can also Propose New Time for that request.
  Meeting Request
  Rysunek 2.28. Meeting request

 7. By opening the tab Scheduling, the free/busy times for multiple people are shown (see: Rysunek 2.29, „Scheduling/FreeBusy”). On this tab colleagues can be invited (Add a name); an overview is showing exactly when a specific person is busy, out of the office, or available. If an attendee has proposed a new date or time for a meeting, the proposals are shown on the Scheduling tab as well.
  Scheduling/FreeBusy
  Rysunek 2.29. Scheduling/FreeBusy

  Attendee or resource option
  Rysunek 2.30. Meeting request

 8. Colleagues can be added via the Add a name field.
 9. Attendees can be marked either as “required” or as “optional”. It is also possible to schedule a resource — like a room or a piece of equipment — needed for that meeting.

  Notatka

  Resources have to be created by the administrator.
 10. In the Tracking tab a list with all attendees for this appointment, with their responses, can be found.
  Tracking Tab
  Rysunek 2.31. Tracking tab

2.5.2. Accept a meeting invitation

If someone invites you for a meeting, you will receive meeting invitation. At the top of the invitation a bar containing the buttons Accept, Tentative, Decline and Propose New Time is shown for sending a response to the owner of the appointment. See Rysunek 2.32, „Meeting invitation buttons”.
Meeting invitation buttons
Rysunek 2.32. Meeting invitation buttons

By clicking Propose New Time a user can propose a new date or time to the owner. The owner, upon receiving the proposal, can either accept it or decline it.

2.6. Multiple calendar views

The Zarafa WebAccess calendar has five different views:
 • Day view
 • Workweek view
 • Week view
 • 7 day view (like the workweek view, but with 7 days)
 • Month view
Views can be switched via the four buttons in the tool bar.
The date picker is used to move the view to another day/week/month, which is at the top right of the screen when the calendar is opened.

2.6.1. Move/delete appointment

2.6.1.1. Move appointment

An appointment can be moved to another time/date by selecting the item and dragging it to the new date and time. Alternatively, (for instance if the new date is not in the current view) an appointment can be opened (either by double clicking on it or by right clicking on it and choosing the Open option), which presents a dialog where the new date and time can be set.

2.6.1.2. Delete appointment

Appointments are deleted by the delete button in the context menu that shows when clicking on an appointment with the right mouse button. Alternatively, one can use the Delete button in the tool bar, or the Del/Delete key on the keyboard.

2.7. Multi User Calendar

Opening other users calendars side-by-side is possible with the Multi User Calendar (see Rysunek 2.33, „Multi User Calendar”): click on the Open Multi User Calendar link in the bottom of the folder pane.

Notatka

This feature is not available in the community version of Zarafa.
Multi User Calendar
Rysunek 2.33. Multi User Calendar

2.7.1. Adding a user to the time line

 1. Click on the Add User button in tool bar at the top (see: Rysunek 2.34, „Timeline”). The Address Book window will open.
  Timeline
  Rysunek 2.34. Timeline

 2. Click on a user to select that person and click on the button Ok.
 3. The user is added to the time line and his/her appointments are loaded.

2.7.2. Deleting a user from the time line

Select the user by clicking on the check box in front of their name. Click on the button Remove User in the tool bar at the top.

2.7.3. Loading a group of users to the time line

 1. Click on the button Load Group… in the bar at the top. The “Group Window”, as shown in Rysunek 2.35, „User groups”, will open.
  User groups
  Rysunek 2.35. User groups

 2. Select a group in the left list and click on the button Ok.
 3. The group of users is added to the time line and their appointments are loaded per user.

2.7.4. Load group dialog

The Load Group dialog can be opened by clicking on the button Load Group in the bar at at the top.
The dialog consists of two lists. The list to the left shows the different groups that have been created. The list to the right displays all the users that are members of a particular group when that group has been selected from the left list.
To add or delete a group or user use respectively the plus or minus buttons on the right side of the list. Remember that a group must be selected prior to adding or removing a user.

2.7.5. No Access message

When using the Multi User Calendar with several calendars of collegues open, one might not have permission to create appointments for a colleague, or not have permission to view the content a colleague’s calendar at all. In case one does not have permission to create an appointment for a colleage, an icon is placed after the colleague’s name as an indicator. In case one has no access to the calendar at all, the entire time line for that user is marked red and a warning message appears as shown in Rysunek 2.36, „No Access message”.
No Access message
Rysunek 2.36. No Access message

2.7.6. Cumulative free/busy information

The row directly above the time lines (see: Rysunek 2.37, „Free busy information for all attendees”) contains the cumulative free/busy information of all users loaded in the Multi User Calendar. The bar also shows whether the appointments are set as Tentative, Busy or Out of Office.
Free busy information for all attendees
Rysunek 2.37. Free busy information for all attendees

2.7.7. Create or delete an appointment

To create an appointment simply double click on the time line of the user an appointment has to be created for. This will open a new appointment window where the appointment can be created.
To delete an appointment: double click on the appointment to open it, then use the red cross in the toolbar of the appointment dialog to delete it.

2.7.8. Moving appointments

Moving an appointment can be achieved by opening the appointment and changing the start time. In practise most users will prefer moving appointments by using drag-and-drop. To drag an appointment the user clicks and hold down the left mouse button on an appointment and moves (drags) the mouse over the time line to the desired location, to release the mouse button at that point. To help place the appointment a red overlay (see: Rysunek 2.38, „Dragging appointments”) follows the mouse to indicate new place of the appointment when the mouse is released at that point.
Dragging appointments
Rysunek 2.38. Dragging appointments

It is also possible to drag an appointment to the store of another user (provided enough permissions are granted). Simply move the mouse to another user’s row and the red overlay will follow.

2.7.9. Changing zoom level

It is possible to quickly zoom in on the time line by changing the zoom level using the drop down menu (see: Rysunek 2.39, „Zoomlevel”) in the top left corner of the Multi User Calendar. This setting is not saved and will be reset to the default setting (as set in the settings dialog) next time the Multi User Calendar is opened.
Zoomlevel
Rysunek 2.39. Zoomlevel

2.7.10. Changing number of displayed days

The number of days that are loaded in the time line and the number of days that are visible at the same time (zoom level) can be set from the settings dialog: on the Calendar tab in the Multi User Calendar View section. These settings will be used whenever the Multi User Calendar is opened.

2.7.11. Browse time period

The Previous Period and Next Period buttons on the tool bar at the top of the page (see: Rysunek 2.40, „Buttons for changing time period”) are used to view the next of the previous time line period. The Previous Day and Next Day buttons merely move the time line by a single day.
Buttons for changing time period
Rysunek 2.40. Buttons for changing time period

2.8. Tasks

In the task folder a to-do list can be created and managed. A task is created with the following steps:
 1. Select the folder Tasks
 2. Use the button New to create a new task. A New Task dialog will be opened as shown in Rysunek 2.41, „New task window”.
  New task window
  Rysunek 2.41. New task window

 3. Fill in the preferred fields. The fields in this window are comparable with those in the New Appointment dialog.
 4. Use the Save button to confirm. The task can now be found in the task overview.
Alternatively, new tasks can be created directly from the Tasks overview (see: Rysunek 2.42, „Task overview”). Right below the tool bar the fields for creating a new task as shown. Simply enter the field for a new task directly into these empty field and save it with the ENTER key.
Task overview
Rysunek 2.42. Task overview

2.8.1. Recurrence in Tasks

Task Recurrence
Rysunek 2.43. Task Recurrence

2.8.1.1. Add/Change Recurrence in a Task

Only the owner of a task can change the task in a recurring task.
 1. Select Recurrence from menu in task dialog shown in Rysunek 2.41, „New task window”. This pops-up a recurrence dialog as shown in Rysunek 2.43, „Task Recurrence”.
 2. Select the frequency (Daily, Weekly, Monthly, Yearly) of recurrence.
 3. To specify when the task repeats, do one of the following:
  • Repeat the task at regular intervals: Click on options given on the right-side of Recurrence pattern to recur the task on specific intervals
  • Repeat task at interval after the date it is completed: Click Regenerate new task and fill the interval in the box.

Notatka

Recurring tasks appear one at a time in the task list. When user marks one occurrence of the task complete, the next occurrence appears in the list.

2.8.1.2. Remove Recurrence from a Task

 1. Open the recurring task
 2. Click Recurrence from menu in task dialog.
 3. Click Remove Recurrence as shown in Rysunek 2.43, „Task Recurrence”

2.8.2. Task Requests

In addition to creating tasks for oneself, a user can assign tasks to others by sending them a task requests.
Task Request
Rysunek 2.44. Task Request

2.8.2.1. Assign a task to someone

 1. Click Assign Task from menu in task dialog as shown in Rysunek 2.41, „New task window”. This will show Task request fields as shown in Rysunek 2.44, „Task Request”.
 2. Enter user address in the TO field. The user’s address can also be resolved either by clicking Check Names button in menu or from Suggestion List which pops-up while typing user’s name.
 3. Select or clear the Keep an updated copy of this task on my task list check box and the Send me a status report when this task is complete check box.
 4. Type instructions or information about the task in the body.
 5. Click Send

Notatka

If a recurring task is assigned, a copy of task is created in task list but it won’t be updated. If Send me a status report when this task is complete check box is selected, a status report will be received for each completed occurrence of the task.

2.8.2.2. Accept or decline a task request

 1. Open the task or task request.
 2. Click Accept or Decline.

2.8.2.3. Reclaim ownership of a declined task

 1. Open the task that contains the decline task request
 2. Click Return to Task List

2.9. Contacts

The Contacts folder has multiple views: card view and list view. Switching between views is done with the buttons on the tool bar.
Emails can be send directly to contacts by the right mouse button context menu option Email Message.
The letters at right side of the contact view allow users to quicky move through the contact list.
Contacts
Rysunek 2.45. Contacts

2.9.1. Create new contact

A new contact is created with the New button in the tool bar, when the viewing the Contacts folder.
The New Contact dialog is then shown allowing a user to fill in all the information about a contact before it is saved with the Save button.
With the option Private, in lower right corner of the New Contact dialog, the contact can be hidden from colleagues that have access to that Contacts folder.

2.9.2. Detailed Contacts

Since ZCP version 6.30 the WebAccess provides a detailed dialog for contacts as shown in Rysunek 2.46, „Details of a contact”.
Details of a contact
Rysunek 2.46. Details of a contact

In the Contact window, buttons are available instead of labels; click a button to show the details for that particular field. Screenshots of the detailed dialog boxes for Full Name (Rysunek 2.47, „Name details dialog”), Phone Number (Rysunek 2.48, „Phone details dialog”) and Address (Rysunek 2.49, „Address details dialog”) are shown below.
Name details dialog
Rysunek 2.47. Name details dialog

Phone details dialog
Rysunek 2.48. Phone details dialog

Address details dialog
Rysunek 2.49. Address details dialog

There are three types of address fields (Home, Business and Other). The drop down menu shown in Rysunek 2.50, „Cascade menu to choose the address type” is used to change between these addresses. In this menu, ticks are shown besides the address types indicating which addresses have been entered already.
Cascade menu to choose the address type
Rysunek 2.50. Cascade menu to choose the address type

Different types of Phone Number fields are available in the Zarafa WebAccess. To change the Phone Number type use menu shown in Rysunek 2.51, „Cascade menu to choose the phone type”. In this menu, ticks are shown besides the address types indicating which phone number types have been entered already.
Cascade menu to choose the phone type
Rysunek 2.51. Cascade menu to choose the phone type

2.10. Distribution Lists

Sending a mail to a distribution list is done in the same way as sending a mail to a single contact. Simply select the distribution list from the address list when adding entries to a TO, CC or BCC field. After selecting the distribution list, all mailaddresses will be placed in the chosen header field.

2.10.1. Creating new distribution lists

Select the Contacts folder the new distribution list has to be created in. Select the option Distribution List from the New button on the tool bar. A dialog as shown in Rysunek 2.52, „New Distribution list window” will open.
New Distribution list window
Rysunek 2.52. New Distribution list window

With the button Select Members contacts can be selected from the Address Book to add to the distribution list. Alternatively, the Add new button can be used to create a new contact that is added to the distribution list immediately.
Add new address dialog
Rysunek 2.53. Add new address dialog

With the button Remove selected contacts are removed from the distribution list. Contacts are selected by single clicks in the lower part of the dialog.
Notes can also be added to the distribution list from the Notes tab.

2.11. Public Folder Favourites

The Favourite folder, located under the Public Folders, is a place where shortcuts to often used public folders can be stored. To add a public folder to the favourites, right click on that public folder and select Add to favourite folder. A dialog as shown in Rysunek 2.54, „Add to favorite folder window” will appear. It asks: “Fill in a name for the favourite folder (by default the same name will be given to the folder)”. By default only the selected folder will be inserted in the favourite folder without subfolders (unless specified otherwise).
'Add to favorite folder' dialog
Rysunek 2.54. Add to favorite folder window

2.12. Rules

Rules automatically perform actions on incoming messages based on certain criteria, they can move, copy, delete or forward the message. When a message is deliverd the rules are applied directly on the Zarafa Server, so a user does not have to be logged in to execute the rules.
To create or edit rules, first open the Rules dialog by clicking on the Rules button in the tool bar (see: Rysunek 2.55, „Rules button”). This button only shows when a mail folder is opened.
Rules button
Rysunek 2.55. Rules button

A dialog as shown in Rysunek 2.56, „Rules overview dialog” is presented. In this dialog a user’s rules can be created, modified or deleted. It is also possible to change the order in which the rules are applied. To change the order of a rule select it and click the Up or Down button.
To disable a rule without deleting it, click the checkbox in front of that rule. Only checked rules will be executed upon the arrival of new mail. After checking or unchecking rules, click the Ok button to save the changes to the server.
Rules overview dialog
Rysunek 2.56. Rules overview dialog

To create a new rule, click the New button in the Rules dialog. The dialog as shown in Rysunek 2.57, „Add/edit rules dialog” is presented. This is the same dialog as the dialog for editing rules which is opened by selecting a rule from the Rules dialog and clicking the Edit button.
Add/edit rules dialog
Rysunek 2.57. Add/edit rules dialog

In the Rule name field a short description of the rule — to identify it in the rules overview dialog — can be provided. Below the Rule name field the criteria of the rule are specified. The incoming message can be matched by sender address, by subject, by the priority it has, by the recipient address, or based on if the message has “only been sent to me”. These criteria can be combined to match messages more specifically. The buttons behind the input fields to open the Address Book to select an email address.

WAŻNE

All the criteria filled in must be fulfilled in order for an email to be seen as matching the rule.
While it is possible to combine the *Sent to* Contact or distributionlist and the Sent only to me criteria, they can potentially contradict each other thereby rendering the rule useless.
Finally the action must be picked. This speaks for itself. When setting the move or copy action, the destination folder must be specified by clicking on the underlined text.
When finished close the dialog by clicking the Ok button. To save the rule, the Rules overview dialog must also be closed by clicking Ok.

2.13. Settings

In the bottom-right corner of the Zarafa WebAccess, to the left of the log out link, resides a settings link by which the Settings dialog can be opened. The Settings dialog contains 6 tabs, the follwing sections cover each of the tabs.

2.13.1. The “Preferences” tab

Settings: Preferences
Rysunek 2.58. Settings: Preferences

 • Language, sets the default language for the WebAccess.
 • Color theme, pick one of silver, white and the default (blue).
 • Automatic logout, use this option to increase security and set the WebAccess to logout automatically if it goes unused for the specified amount of time.
 • Startup folder, the folder that is displayed when logging in to the WebAccess.
 • Number of items displayed per page.
 • Reading pane visible, if and where the preview pane for emails should be located. Pick one of Right, Bottom or Off.
 • New mail check timeout, by default the WebAccess will check every 5 minutes for new email.
 • How to respond to requests for read receipts, pick on the the options.
 • Edit Delegates…, opens a dialog for choosing which users are allowed to be the current user’s delegates. Delegates are allowed open the current user’s store, and send messages --emails or (responses on) meeting requests-- on his behalf.
 • Results refresh every (X) seconds, how often (if at all) the results of advanced searches should be refreshed.

2.13.2. The “Compose mail” tab

Settings: Compose mail
Rysunek 2.59. Settings: Compose mail

 • Reply-to address, the address that recipient of a users emails will “reply to” when replying.
 • Compose mail in this format, composing new mails as Plain text or HTML (rich formatting).
 • Close original message on reply or forward, when double clicking a mail in the list view a dialog pops up showing the message. With this option enabled that dialog will close when either its reply or its forward is clicked.
 • Always request a read receipt, turn this on to automatically request read receipts.
 • AutoSave unsent every: … minutes, set when to auto-save unsent messages.
 • Cursor position when replying, where to start entering text when replying a mail.
 • Set FROM email addresses, here the addresses that can be used to send mail FROM are specified. Use the ‘+’ button on the right to add an address; to remove an address select it and click the ‘-’ button. While composing an email the FROM address can be selected from a drop down menu on top of the TO field — this drop down menu contains the addresses picked with this setting.
Example: Set From address
Rysunek 2.60. Example: Set from address

 • Edit signatures…, opens the signature dialog from where signatures --for new mails or replies and forwards-- are managed. See Rysunek 2.61, „HTML signature”.
  HTML signature
  Rysunek 2.61. HTML signature

2.13.3. The “Out of Office” tab

Here a user can mark himself “in” or “out” of the office. The AutoReply message that is sent automatically in reply to all incoming messages can be specified on this tab as well.
To prevent flooding, AutoReplies are only sent once per day to a specific email address.

2.13.4. The “Calendar” tab

 • Start and End of workday, specifies the part of the day that is marked as “workday”.
 • Vertical size, the vertical size of the calendar. People with very large displays want to consider setting it to Large.
 • Calendar resolution, the smallest time block that appointments allign with.
 • Default Reminder, wheather or not reminders are added to appointments by default, and if so, how long before the appointment start the default reminder should occur. These setting can be overwritten per appointment.
The following options relate to the Multi User Calendar (MUC):
 • Number of days displayed, the number of days that are visible at default zoom level in the MUC.
 • Number of days loaded, the number of days that are loaded. When this number is larger then the Number of days displayed, the remaining days need scrolling to be visible.

2.13.5. The “Addressbook” tab

 • Default selected folder/addressbook, sets which folder of addressbook should be used by default throughout the Zarafa WebAccess.

2.13.6. The “Shortcuts” tab

Here keyboard shortcuts can be switched “on” or “off”. All the available keyboard shortcuts are listed here as well.

2.14. Firefox Extensions

Since the Zarafa WebAccess is web application, it cannot deliver all functionality a native application can. Especially integration with the desktop is hard for web applications. To overcome this Zarafa has released two extensions for Mozilla Firefox, since most of our clients use this fully open source browser.
Currently Zarafa offers two Firefox extensions from its website:

2.14.1. Zarafa Attachment Drag ‘n’ Drop Extension

By installing this plug-in it is possible to use drag-and-drop for files in order to attach them to messages. It is possible to drag and drop a single file or a selection of multiple files.
From 6.40.4 up, this plug-in also allows messages to be dragged and dropped to the desktop. This function is used by selecting one or more messages and then dragging and dropping the envelope-icon to your desktop, as seen in Rysunek 2.62, „Drag messages to desktop icon”.

Notatka

From 6.40.5 up, the add-on is no longer included in the ZCP packages, and can only be installed from the Mozilla FireFox add-ons site located at https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/zarafa-dragndrop/
Drag messages to desktop icon
Rysunek 2.62. Drag messages to desktop icon

2.14.2. Zarafa New Mail Notification Extension

The Zarafa New Mail Notification Extension allows users to check their Zarafa Inbox without opening the Zarafa WebAccess or Outlook. A Zarafa icon is put in the bottom right corner of the Firefox browser and will inform the users about incoming mail. A double click on the icon will redirect users directly to their WebAccess.

2.14.2.1. Settings

With a right-click on the Zarafa icon the extension’s settings are accessible, as shown in Rysunek 2.63, „Zarafa Mail-checker extension settings”.
Zarafa Mail-checker extension settings
Rysunek 2.63. Zarafa Mail-checker extension settings

It is possible to activate or deactivate the plug-in.
It is necessary to fill in the url of the Zarafa WebAccess and the user’s username.
The advanced settings allow the user to personalise the plug-in by changing the time interval for mail check and enabling/disabling the notification for new mail. It is also possible to specify how the Zarafa WebAccess should be opened when double clicking on the Zarafa icon, and to enable or disable automatic login to the WebAccess.

2.15. Advanced Zarafa WebAccess configurations

2.15.1. Zarafa WebAccess as default mail client

Since ZCP version 6.20 it is possible to set the Zarafa WebAccess as the default email client. Below we show three examples on associating the WebAccess with the default action for when a user clicks on an email addresses link.

2.15.2. Windows

For all users on a computer:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client]
@="Zarafa Web Client"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\DefaultIcon]
@="%windir%\\zarafa.ico"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols\mailto]
"URL Protocol"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols\mailto\DefaultIcon]
@="%windir%\\zarafa.ico"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols\mailto\shell]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols\mailto\shell\open]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols\mailto\shell\open\command]
@="rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler http://<ZARAFA_WEBACCESS_ADDRESS>/index.php?action=mailto&to=%l"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\shell]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\shell\open]
@="Zarafa Web Client"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\shell\open\command]
@="rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler http://<ZARAFA_WEBACCESS_ADDRESS>/index.php?action=mailto&to=%l"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\mailto]
"EditFlags"=hex:02,00,00,00
"URL Protocol"=""
@="URL:MailTo Protocol"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\mailto\DefaultIcon]
@="%windir%\\zarafa.ico"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\mailto\shell]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\mailto\shell\open]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\mailto\shell\open\command]
@="rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler http://<ZARAFA_WEBACCESS_ADDRESS>/index.php?action=mailto&to=%l"
For current user only:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client]
@="Zarafa Web Client"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\DefaultIcon]
@="%windir%\\zarafa.ico"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols\mailto]
"URL Protocol"=""

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols\mailto\DefaultIcon]
@="%windir%\\zarafa.ico"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols\mailto\shell]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols\mailto\shell\open]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\Protocols\mailto\shell\open\command]
@="rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler http://<ZARAFA_WEBACCESS_ADDRESS>/index.php?action=mailto&to=%l"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\shell]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\shell\open]
@="Zarafa Web Client"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail\Zarafa Web Client\shell\open\command]
@="rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler http://<ZARAFA_WEBACCESS_ADDRESS>/index.php?action=mailto&to=%l"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\mailto]
"EditFlags"=hex:02,00,00,00
"URL Protocol"=""
@="URL:MailTo Protocol"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\mailto\DefaultIcon]
@="%windir%\\zarafa.ico"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\mailto\shell]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\mailto\shell\open]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\mailto\shell\open\command]
@="rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler http://<ZARAFA_WEBACCESS_ADDRESS>/index.php?action=mailto&to=%l"

2.15.2.1. Installing the “.reg” file

 1. Open a text editor like Notepad.
 2. Insert the desired registry key, where <ZARAFA_WEBACCESS_ADDRESS> should be replaced by the url of your Zarafa WebAccess.
 3. In the Start Menu, hit Run, enter regedit, and hit Ok.
 4. Import the just created registry key.
 5. In Outlook 2003/2007 go to Tools > Options > Other > uncheck Make Outlook the default program for Email, Contacts & Calendar.
 6. In the Start Menu, hit Run, enter %windir%, and hit Ok. The default Windows folder will be opened.
 7. Copy and paste zarafa.ico into the folder. The icon can be found on the server in the following folder: /webaccess/client/layout/img/favicon.ico.

2.15.3. Linux

 1. Make a new script file mailto.sh.
 2. Put the following lines in the file:
  #!/bin/bash
  
  ADDRESS=`echo $1|cut -f 2 -d : -`
  
  # Logs this to syslog... just helps to make sure it is working properly
  logger "Opening Zarafa mail client, addressed to $ADDRESS"
  
  firefox "http://<SERVER>/<USER>/webaccess/index.php?action=mailto&to=$ADDRESS"
 3. Replace http://<SERVER>/<USER>/webaccess/ with base URL of the WebAccess.
 4. Save the file (preferably in the home directory), then run chmod uog+rwx mailto.sh from the same directory.
 5. Now type gnome-default-applications-properties on a console or go to System > Preferences > More Preferences > Preferred Applications.
 6. Open “Mail reader” and set it to a custom action that looks like: /home/<USERNAME>/mailto.sh %s

2.15.4. Adding Zarafa WebAccess as mailto handler in Firefox

When clicking an URL of an email address (a mailto address) in Firefox it will try to open a mail client. Firefox has a list of possible mail clients to use, with the possibility to pick a default. To use the Zarafa WebAccess to handle mailto URLs in Firefox follow the these steps:
 1. Type about:config in the address bar and press Enter. Ignore the warranty warning.
 2. Put gecko.handlerservice in the filter box.
 3. Double-click gecko.handlerService.allowRegisterFromDifferentHost. This will change its value from false to true.
 4. Paste this code in the address bar while replacing https://<ZARAFA_WEBACCESS_ADDRESS> with the URL used to access the installation of the Zarafa WebAccess (usually the url used to get to the login screen of the WebAccess), then press Enter:
  javascript:window.navigator.registerProtocolHandler("mailto","https://<ZARAFA_WEBACCESS_ADDRESS>?action=mailto&url=%s","Zarafa WebAccess")
 5. Below the address bar a message asking if the Zarafa WebAccess should be added as an application to handle mailto links. Click the Add Application button.
 6. Next time mailto: link is clicked, a screen will appear allowing the preferred mail client to be picked. Select the Zarafa WebAccess, and possibly check the box next to Remember my choice for mailto: links, then click OK.
From now on the Zarafa WebAccess will directly be used when clicking “mailto” links in Firefox. Please note that a user needs to be logged in (or make use of Single Sign On) for it to work smoothly.

2.16. Quirks

2.16.1. Firefox specific

Since Firefox 4.0, some alert messages may popup from the main window instead of in the message dialog. Although the alert message can handled in the other window, it may be confusing why the browser isn’t responding. To revert the alert message behaviour to separate windows, the Firefox configuration needs to be altered. To do this, open a new tab or window in Firefox and type about:config in the url bar. Filter on prompts to find the correct option. Change the value of prompts.tab_model_enabled from true to false. Alert popups will now be separate windows again.

Rozdział 3. Separate WebApp manual

Notatka

Zarafa WebApp has moved to its own WebApp User Manual and is no longer part of the general User Manual.

Rozdział 4. Skonfiguruj Outlook (używając klienta Zarafa Windows)

4.1. Instalacja klienta Outlooka

There are two requirements that must be fulfilled prior to installing a Zarafa workspace. First, Outlook 2003 or higher is needed, and second, the user must be created on the Zarafa Server.
Poniższe kroki są konieczne do zainstalowania miejsca do pracy dla Zarafy:

Notatka

Zaleca się posiadanie zainstalowanych najnowszych pakietów serwisowych i bezpieczeństwa.

4.1.1. Zainstaluj klienta

By zainstalować klienta Zarafy dla klienta Windows trzeba się najpierw upewnić się, ze Outlook jest ustawieniem pierwotnym dla aplikacji mejlowej, co widać w Panelu kontrolnym > Internet > Aplikacje. Następnie trzeba wsadzić płytę CD Zarafy do dysku, poczekać na automatyczny start płyty CD i wybrać opcję z samej gory: Klient Windowsa. Alternatywnie, jeżeli klient został ściągnięty z innego źródła, trzeba podwójnie kliknąć na plik o nazwie zarafaclient.msi

Notatka

Z wersją Zarafy 5.10 zaprezentowano instalator MSI dla klienta Zarafy zamiast instalatora .exe. Podczas wgrywania nowszej wersji Zarafy wyższej niż 5.10 zaleca się przenieść starego klienta Zarafy zanim wystartuje nowy instalator MSI. Jeżeli starszy klient nie zostanie przeniesiony, wówczas na liście oprogramowania Windowsa wymienione będą oba konta.

Notatka

Wersja 5.xx klienta Zarafy nie jest kompatybilna z wersją 6.xx serwera Zarafy. Od wersji 6.00 Zarafa pyta się w trakcie instalacji czy życzymy sobie upgrade obecnych plików. Jeżeli tak, to trzeba wybrać odpowiednią opcję.

4.1.1.1. Instructions for Outlook 2003.

Create a new mail profile in Outlook 2003:
 1. Przejdź do Panela kontrolnego > Mail > Pokaż profile.
 2. Wybierz Dodaj… i wybierz nazwę profilu, n.p. Zarafa i kliknij OK.
Add a Zarafa Server to this profile:
 1. Wybierz Stwórz nowe konto mejlowe i kliknij Dalej w dialogu komunikacyjnym, który ukaże się po dodaniu profilu (lub po wybraniu Konta Email w Outlooku lub setupie mejla).
 2. Wybierz ostatnią opcję (Extra typy serwera) i kliknij Dalej >, wybierz Serwer Zarafa 6 > kliknij Dalej.
 3. Powinno się wyświetlić okno, które pokazano po prawej stronie.
 4. Wypełnij adres lub nazwę hostu serwera w polu serwera.
 5. Opcjonalnie: wybierz połączenia HTTPS jeżeli jest to możliwe.
 6. Wypełnij dane do rejestracji w polach nazwa użytkownika i hasło.
 7. Wybierz typ połączenia. Możliwe są trzy alternatywy:
 8. Wybierz OK, aby zamknąć okno (wybierz OK wielokrotnie, jeżeli potrzeba).

4.1.1.2. Instructions for Outlook 2007 and higher

 1. "Przejdź do Panelu kontrolnego > Mail > Wyświetl profile
 2. Kliknij na Dodaj i wypełnij tytuł, np. Zarafa. Kliknij OK.
 3. Wybierz opcję konfiguracja manualna ustawień typów serwera i kliknij Dalej.
 4. Wybierz Inne i wybierz Zarafa Server i kliknij Dalej.
 5. Wypełnij adres lub nazwę hostu serwera w polu serwera.
 6. Opcjonalnie: wybierz połączenia HTTPS jeżeli jest to możliwe.
 7. Wypełnij dane rejestracji w polach nazwa użytkownika i hasło.
 8. Kliknij Ok. Osobiste foldery tego użytkownika oraz foldery publiczne ukażą się na liście w Outlooku po dodaniu serwera w opisany sposób.
 9. Kliknij Zakończ by dokończyć profil.

WAŻNE

The Zarafa account has to be the default account in the Outlook profile. It’s not possible to have the Zarafa account as secondary account and use as primary account for example an IMAP account.

4.1.2. Wystartuj Outlooka

 1. Wystartuj Outlooka i upewnij się, ze dodany profil jest w użytku.
 2. Można to sprawdzic w panelu kontrolnym > Mail > Profile¦ na górze okienka dialogu.
 3. Prywatna skrzynka poczty wybranego użytkownika pojawi się na liście Outlooka.

4.2. Typ połączenia Outlooka

Ustawienia pierwotne są takie, ze Outlook ma połączenie wychodzące do serwera Zarafy i nie zbiera folderów i obiektów na lokalnym dysku twardym. Wraz z wprowadzeniem Zarafy 6.00 możliwa jest synchronizacja wszystkich danych prywatnych Outlooka na lokalny dysk twardy. Email, kalendarz i kontakty są dostępne w prosty sposób , nawet jeżeli nie istnieje połączenie z serwerem. Ta funkcjonalność jest dostępna w trybie offline (popatrz na formy połączeń poniżej).
Możliwe są trzy alternatywy typu połączenia z serwerem: Online, Wybierz Startup / ustawienia pierwotne i Modus cached Zarafa. Opisy tych typów dostępne są poniżej.

4.2.1. Online

"Typ Online działa na takiej samej zasadzie jak w poprzednich wersjach Zarafy. Kiedy połączenie do sieci jest możliwe, można wystartować Outlook. Jeżeli połączenie do serwera nie jest dostępne, nie jest możliwe wejście do poczty, kalendarzy i kontaktów.

4.2.2. Detect at startup

Z automatycznym uruchomieniem typu Offline / Online dla Outlooka możliwa jest kontrola przy starcie czy serwer jest osiągalny. Jeżeli Outlook nawiązuje połączenie z serwerem Zarafy, wówczas dane są synchronizowane i pozostają dostępne w typie offline. Jeżeli połączenie zostaje zerwane, Outlook nie przełączy się automatycznie w tryb offline. Powinno się wybrać tryb offline i zrestartować Outlooka.
Po restarcie Outlooka połączenie do sieci nie jest możliwe. Outlook uruchomi okno pop-up komunikatora, gdzie znajduje się pytanie czy życzymy sobie pracować w trybie offline.

Notatka

Jeżeli wybrana zostanie praca w trybie offline, działania w ramach tej sesji wyglądają jak opisano w szczegółach w Sekcja 4.2.3, „Cached Zarafa Mode”. W przypadku pracy w trybie online, działania w ramach tej sesji wyglądają jak opisano w szczegółach w Sekcja 4.2.1, „Online”.

4.2.3. Cached Zarafa Mode

Trzeci typ połączenia to modus cached Zarafa. Działa on na podobnej zasadzie jak modus z cache dla MS Exchange. Jeżeli ten typ pracy zostanie wybrany, zawsze będzie używany typ pracy offline. Jeżeli połączenie sieciowe jest aktywne, wszystkie treści w folderach użytkownika będą synchronizowane do pracy w trybie offline. Przy pierwszej konfiguracji profilu w Outlooku wymaga się aktywnego połączenia z serwerem Zarafy. Po utworzeniu konta Outlook może być uruchomiony, a foldery i przedmioty będą synchronizowane.

WAŻNE

Prosimy zwrócić uwagę na limity korzystania z trybu offline jak opisano w szczegółach w Sekcja 5.1.2, „Limitations of working offline”.”

4.2.4. Jaki tryb pracy jest najlepszy?

Tabela 4.1. Opcje typów połączeń
Typ użytkownika Typ profilu Zarafy
Użytkownik, który zawsze pracuje na tym samym komputerze w biurze.
Online
Użytkownik, który używa profilów roamingu i loguje się z różnych, jednak wybranych komputerów bez wglądu w ich foldery.
Online
Użytkownik, który zawsze pracuje na tym samym komputerze, ale przez połączenie remote z pododdziału poprzez słabe łącze internetowe
Cached Zarafa Mode
Użytkownik, który korzysta z laptopa, najczęściej w biurze
Detect at startup
Użytkownik, który korzysta z laptopa, najczęściej poza biurem
Cached Zarafa Mode
Użytkownik, który pracuje na serwerze terminala
Online

WAŻNE

The Zarafa client is not designed to allow switching between the different connection types. If a user should be able to work with an online and cached connection it is recommended to create two separate profiles.

4.3. Konfiguracja zaawansowana

Od wersji 6.20 możliwe są dwie dodatkowe opcje, które mają na celu ulepszyć połączenie do serwera Zarafy.
Ustawienia połączenia
Rysunek 4.1. Ustawienia połączenia

4.3.1. Ustawienia proxy

Jeżeli serwer Zarafy jest jedynie dostępny poprzez serwer proxy, to jest możliwy dostęp do informacji serwera proxy i ustawień klienta.

4.3.2. Inne ustawienia połączenia

Możliwe do konfiguracji są dwa inne ustawienia połączenia:
Kompresja: Wyłącz tę opcję, jeżeli kompresja nie jest potrzebna. Ta funkcja jest włączona jako ustawienie pierwotne.
Upłynął czas połączenia z serwerem: w zależności od jakości połączenia możliwa jest zmiana czasu upłynięcia połączenia z serwerem Zarafy. Jako ustawienie pierwotne aktywne jest 30 sekund.

4.4. Public Folder Favourites

To have a useful shortcut to the most used public folders use the Favourite folder that can be found under the public folders tree. In order to add a folder to the Favourite folder, right click on a public folder and select Add to Zarafa favourite folder. In Outlook 2007 the Add to Favourites window will appear. In Outlook 2003 the shortcut will be added directly in the favourites folder.
Jako pierwotne ustawione jest, ze jedynie wybrany folder może być dodany do foldera ulubionych, ale bez własnych pod-folderów. Jeżeli są inne preferencje, trzeba to zmienić w ustawieniach.
Dodaj do ulubionych (Office 2007)
Rysunek 4.2. Dodaj do ulubionych (Office 2007)

Rozdział 5. Using Outlook

The Zarafa Windows Client does not change the way one works with Outlook significantly. However there are some extra features available to those using Outlook to connect with a Zarafa Server.

5.1. Working offline

After starting Outlook in Cached Zarafa mode or Detect at startup mode additional synchronisation features will be available in Outlook. For instance: the Synchronise button on the toolbar, which shows a progressbar during the synchronisation.
Synchronisation plugin buttons
Rysunek 5.1. Synchronisation plugin buttons

The synchronisation time can be scheduled by using the configure button.
When synchronisation is started for the first time, the Global Address Book will be synchronysed first.
After the Global Address Book has been synchronised, the Inbox will be synchronised. The most recent emails will be synchronised first.
During the initial synchronisation new email will not be received. New email will be retrieved after the first synchronisation is finished or after Outlook is restarted during the sync. Sending new email during synchronisation, however, will be done immediately.

5.1.1. Sending email during offline use

When email is sent during offline use, the email will be kept in the Outbox. To send the email when the connection to the server has been reinstated, the Send & Receive button has to be selected.
This action can be scheduled by configuring the Send & Receive settings:
Send and receive settings
Rysunek 5.2. Send and receive settings

5.1.2. Limitations of working offline

Things to consider when using “Offline” functionality:
 • Currently it is not possible to synchronise the favourite folders of the Public Folder or delegate mailboxes.
 • Public Folders and delegate mailboxes will be directly opened from the server, like the Online Zarafa modus, and are thus not available while working offline.
 • The synchronisation of a mailbox of 1000MB will take around 1 hour whith a 100Mb/s network connection to the Zarafa server.
 • In Offline mode it is not possible to open shared mailboxes or set security permissions on folders.
 • In a Cached Mode profile the button Open other user’s folder is disabled.
 • Currently, shared mailboxes and calendars can only be opened via the button Open shared folders or via the button Open a shared calendar in the calendar section of Outlook.
 • If it’s not possible to open the Public Folder after being offline, the session is not available on the server. To open the Public Folder again, it is necessary to restart Outlook to set up a new session.

5.2. Folder Management

5.2.1. The creation of a public folder

By default, every user is able to create folders and items in the Public folders. However, the permissions on these new items are set so that a new folder can only be read by other users.
To enable others to write to the folder, the correct permissions must be set; for example allow writing and deleting by the group Everyone. (See Sharing of folders).

5.2.2. Sharing of folders (setting permissions)

The permission structure has been built with flexibility in mind. It is possible to set permissions per folder. Every folder inherits the permissions of the folder it is located in. Every item inherits the permissions of the folder it is contained in.
Before a folder can be added and viewed by other users, the permissions have to be set correctly.
To accomplish this, right click on a folder and choose Properties.
Folder properties button
Rysunek 5.3. Folder properties button

Set folder permissions
Rysunek 5.4. Set folder permissions

In the appearing dialog window different settings can be chosen, regarding the properties of the folder. The last tab window contains the permissions settings.
At the top is a list with users and the permissions which have been set. After selecting a user the rights can be selected at the bottom. Choosing a profile from the drop down list makes this easier by automatically selecting often used settings.
Users can be added and deleted with the two buttons below the user list.
For example, to give user Pete the rights to read and write to items in a folder, first click Add…. After selecting Pete and clicking OK, Pete will show up in the list. After this the right checkboxes can be set; to enable reading and writing only set Read items and Edit items on All.
Tabela 5.1. Explanation of permissions
Permissions Description
Create items
The user can create items
Read items
The user can read items
Edit all items
The user can edit all items
Edit own items
The user can only edit their own items
Delete all items
The user can delete all items
Delete own items
The user can only delete their own items
Create subfolders
The user can create subfolders
Folder visible
The user can view the folder
Folder permissions
The user can change permissions on the folder

If there are no check boxes selected for a user, then denying permissions are in effect and the user can not access the folder. When no permissions are set on the folder, the folder one level higher is checked for the set ACLs.

Notatka

Permissions that apply to the user are cumulative, meaning that the user will receive the sum of the permissions that apply to his or her user account and groups of which the user is a member.
By default a user only has read/write permissions on their own folders and is able to create folders in the Public Folders.
The owner is saved with every item. This way, depending on the set permissions, a user is only allowed to delete their own items and not items belonging to other users. The owner of the mail box can always edit or delete all items in his/her mail box, regardless of the owner of the items.
It is possible to give administrative rights to users, after which they have access to the entire Zarafa system. These administrators have the ability to change the permissions on public folders and the folders of each user on the system. Also, every folder or item can be opened by an administrator.

5.2.3. Adding or opening folders shared by other users

To add shared folders of other users and to be able to write to or read from it, the following steps should be executed:
 1. Click in Outlook on File and Open Shared Folders….
  File menu
  Rysunek 5.5. File menu

 2. Choose in the dialog window the user and the type of folder to be opened, then click OK.
  User and folder selection
  Rysunek 5.6. User and folder selection

If Inbox is chosen (permanent), then not only a folder will be opened but an extra mail box will be added in the folder list of Outlook. This folder will appear in a separate Outlook window with the folders described as (temporary).
It is only possible to read or write to this folder after the owner has given the rights to do so. See the previous paragraph about setting permissions.

5.2.4. Adding or removing complete stores of other Zarafa users

In order to delete mail boxes (also called stores) which were added to the list of mail boxes in the folder list of Outlook, the user must do the following:
 1. Click with the right mouse button on a mail box:
  Folder Properties selection
  Rysunek 5.7. Folder Properties selection

 2. Select Properties > click Advanced… > select the tab Advanced in the Zarafa server dialog window.
  Zarafa server dialog
  Rysunek 5.8. Zarafa server dialog

 3. Click Remove to remove or Add to add a mail box.
After clicking Add, select a user to add his/her store and let the store appear in the folder list of Outlook.

5.3. Searching in Outlook

A search executed in Outlook will query the database of zarafa-search (zarafa-indexer in Zarafa 6.40.x - 7.0.x). To enhance the search results Outlook will divide certain words in individual tokens, depending on the language set in the language bar of Windows.
For example: searching for the word Sauermann or Dauermann in a German system. These words will be split into mann and Sauer/Dauer. In a Dutch system the name Timmermans will be split to mans and Timmer.
To only search for the whole word the search-term has to be endorsed in angle brackets ( < and >).

Notatka

The same accounts for hyphenated words like part-time. Searching for this will give all results matching either part or time. Only searching for <part-time> will give only results matching both words.

5.4. Restoring deleted items

Because Zarafa uses a so-called Soft Delete system, items removed from view in Outlook can still be restored. This can be done by selecting Tools > Recover Deleted Items.
Recovering deleted items
Rysunek 5.9. Recovering deleted items

Select the items which need to be recovered and click on the Restore button to restore the items to the folder they were deleted from. Most items will be restored to the Deleted Items folder.
If Delete is selected, the items will be truly removed from the server, and these items can no longer be recovered. The server has a lifetime on these items, so after a set period of time, the items will be removed.

5.5. Free/Busy updates

When new appointments are created in the calendar, the Zarafa client will update the Free/Busy information. This update will occur some time after the appointment was saved or when Outlook is closed. Other users will not directly see this change in their Free/Busy overview.
When an appointment is created, it is possible to invite other people. If other users are added, the overview will be updated to show the Free/Busy times of the user, making it easy for the organizer to plan the new appointment.
To use the Free/Busy times, the Public Store on the Zarafa server must be available. All the Free/Busy times will be stored in an invisible folder in the Public Store. If a user did not yet login with Outlook or Webaccess and did not create an item in the calendar, the Free/Busy times will not be available.

5.6. Resources

With the resource feature the availibility or scheduling of meeting rooms, beamers, cars or other objects with limited availability in the company is made easy. Resources are allocated through meeting requests.
The following steps show how to allocate a resource:
 1. Create a new appointment in Outlook.
 2. Open the Scheduling tab.
  Freebusy information
  Rysunek 5.10. Free/Busy information

 3. Add the name of the resource or select the resource from the Global Address book.
 4. Change the icon Required attendee to Resource or Equipment.
  Select the option *Resource*
  Rysunek 5.11. Select the option Resource

 5. Add the other attendees, that will attend the meeting.
 6. Select a free timeslot via the freebusy times and send the meeting to the attendees.
 7. If the resource is available in this timeslot, a pop-up will show that the resource is successfully booked.
  Pop-up after the resource is successfully booked
  Rysunek 5.12. Pop-up after the resource is successfully booked

 8. If the resource is unavailable, a different (free) timeslot needs to be selected.

Notatka

When an all day event is planned, please make sure the appointment is booked as Busy or Out of Office. By default, all day events are set as free and because of that not visible in the freebusy information.

5.7. Out of Office Assistant

 1. Make sure the currently opened folder belongs to the store for which an auto-respond message needs to be set.
 2. Click in the menu of Outlook on Tools, click Out of Office Assistant.
 3. In this dialog window an auto-respond message can be set and the auto-responder can be activated or deactivated.
The first time Outlook is restarted, it will produce a pop-up asking if the auto-respond message should be disabled again.
This message is the same as the one that can be set with the Webaccess.

5.8. Rules

Select the Inbox folder for which a rule needs to be created, and click in the menu of Outlook on Tools and select Rules and Alerts. Here it is possible to create rules which are processed on the server when a new email arrives.
Rules wizard
Rysunek 5.13. Rules wizard

There are certain limits to the types of rules that can be made. The condition of the rule can be in any form.

Notatka

When using Outlook 2003 or 2007, any rule created will automatically have an option called on this machine only. This option needs to be removed so the server can execute this rule.
It is only possible to copy/move or to delete a message. These rules can be created, but they will not be executed on the server. An example of such a rule is to send the mail to the printer, or forward it directly to another email account.
Local rules can still be performed manually by clicking on the Run rules now button in the Rules and Alerts dialog.

5.9. Signatures

Signatures can be set in the Options menu of Outlook. It is important to note that signatures set in Outlook are separate from those set in the WebAccess. It is neccesary to set the signature in both clients separately.

5.10. Signing and encrypting messages

Since Zarafa 6.10 it is possible to use S/Mime certificates. Certificates enables the use of digitally signing emails and/or encrypting emails.
The description in this manual is the manual procedure. An automatic way to receive a certificate is to use Active Directory Services (ADS). The automatic method is not described in the client manual, but will be described in the server manual.

5.10.1. Retrieving a certificate

In order to get a certificate a registration at a Certificate Authority (CA) is needed. Multiple possibilities are available; one is to have the Active Directory (AD) act as a CA, the other is to subscribe to an independent CA, like CaCert (http://www.cacert.org/).

5.10.1.1. Certificates via AD

The company’s AD is configured to act as a CA:
 1. Open Internet Explorer
 2. Go to the following URL: http://<domainserver>/servcrt. If the URL is different, ask the systems administrator for the correct URL.
 3. Click on Request a certificate and on the next page on User Certificate to generate a certificate.
 4. The certificate will be placed into Outlook automatically.

5.10.1.2. Certificates via an independent CA

 1. Go to the site of the CA.
 2. Register the email address and create a certificate.
 3. Use Firefox to retrieve the certificate.
 4. In Firefox, go to Tools > Options > Tab Advanced > tab Encryption > button View Certificates.
  Certificate Manager
  Rysunek 5.14. Certificate Manager

 5. Select the correct Certificate and Click Backup.
 6. Enter a password.
 7. Save the certificate as a PKCS12 file.
 8. Open Outlook.
 9. Go to Tools (if Outlook 2003: Options) > Security Tab > Click Import/Export… > Click Browse…
 10. Select the correct .P12 file.
 11. Enter the previous password.
 12. Enter in the field Digital ID Name: the email address for which the certificate is meant.
 13. Click button OK twice.

5.10.2. Check encrypted email settings

 1. Go to Tools > Options > Security tab > click Settings….
 2. Check if the field Security settings Name: contains the S/MIME settings for the email address.
Security Settings
Rysunek 5.15. Security Settings

5.10.3. Using the certificate

After entering the certificate into Outlook it can be used to digitally sign outgoing emails or receive encrypted incoming emails.
When a new email or reply is opened two new icons will be present: images/OL_MailSign.png (the option to digitally sign messages) and images/OL_MailEncrypt.png (the option to encrypt the message contents and attachments).

5.11. Fax Feature

Since version 6.20 it is possible to send fax through Outlook 2003/2007 and a third-party software such as Hylafax.
In order to send a fax:
 1. Open the new e-mail window by clicking the File menu, selecting New and Mail Message.
 2. Go to Options, Format and choose Plain Text.
 3. Fill in the To: field with the following syntax [fax: <fax number>], where <fax number> is replaced with the actual phone number of the fax machine.
 4. Fill in the From: and Subject fields as they will appear in the fax cover.
 5. Enter the mail body as for a normal mail message
 6. Click Send
New fax item
Rysunek 5.16. New fax item

Notatka

To be able to send fax messages, an administrator needs to install software or adjust settings on the server. Additional information for administrators can be found on the wiki article Fax server integration.

5.12. Delegation

Since Zarafa 6.20 two kinds of delegation are available: Send on behalf and Send as. In earlier versions, only Send on behalf is available.

5.12.1. Send on behalf of permissions

Send on Behalf permissions: if a user grants the appropriate permission to another user, the latter can send items on behalf of the other user. In this case an email or meeting request will be sent showing it was on behalf of the other user. The recipient will see in the From: field something similar to ‘_<delegate> on behalf of <user>_’. For example Pete enters the inbox of info and sends an email on behalf of the non-active user info, the following would be seen:
[email protected] on behalf of [email protected]
The option to add delegates is available in the Options menu of Outlook, as seen in Rysunek 5.17, „Zarafa delegates”.
Zarafa delegates
Rysunek 5.17. Zarafa delegates

5.12.2. Send as

Send As permissions: the system administrator can grant permission to user B to send as user A. The recipient(s) will not see that user B actually sent it; only user A appears in the From: field. See the Administrator manual on how to grant Send As permissions to users.
Show From: field in new email
Rysunek 5.18. Show From: field in new email

Notatka

Due to security reasons the send as permission is only configurable by the administrator on the Zarfa server. However, this setting can always be overruled by the user itself and the old on behalf of permission can still be set by the user.

Notatka

If the (bounce) message below is returned when sending an email on behalf of, please contact the systems administrator.
You are not allowed to send as the given user.

WAŻNE

Due to the introduction of the Send As permissions in Zarafa 6.20 the previous abilities to send on behalf of are reset when upgrading to version 6.20 or higher; an administrator or the user who wants to delegate has to give the rights or permissions again.
Keep in mind that Send on Behalf permissions always overrules Send As permissions so a user can always choose not to let another user (mis)use send as permissions.

5.13. Categorisation

Since version 6.20 it is possible to categorise the items in Outlook by default categories and by customized categories.

5.13.1. Create a custom category in Outlook 2007

 1. To create a custom category, click on the Categorise button in the Outlook toolbar and choose All Categories.
 2. The Color Categories window will appear; choose New to add a new category.
 3. The New Category window will appear; fill in the name of the category, choose a color to represent it and optionally a shortcut key.
 4. Click on OK and the new category will be automatically added to the available categories in the Color category window.
Categorys in Outlook 2007
Rysunek 5.19. Categorys in Outlook 2007

Add category in Outlook 2007
Rysunek 5.20. Add category in Outlook 2007

5.13.2. Create a custom category in Outlook 2002/2003

 1. Open a new mail and choose in the taskbar for options.
 2. Choose in this window (message options) for categories, and then for Master category list.
 3. Type the name for the new category and add this with the Add button.
 4. After creating the category, confirm with the OK buttons in the open windows.
Add category in Oulook 2000/2003
Rysunek 5.21. Add category in Oulook 2002/2003

5.13.3. Categorise items and sort by category

In order to categorise an item (it is possible to categorise Mail, Contacts and Appointments) right click on it, choose Categorise and then click on the desired category.
To order the items by category open the View menu, choose Arrange by or Current View and then Categories.

5.14. Mail expiration date

Since ZCP version 6.20.0 it is possible to set an expiration date for the outgoing mail.
When writing a new mail, this setting can be found under Options > More Options: the Message Options window will appear.
Tick the Expires after option and set the expiration date.
Message options
Rysunek 5.22. Message options

Rozdział 6. Skonfiguruj klienta mejlowego (z IMAP i POP3)

6.1. Konfiguracja klienta

Każdy klient wspomaga IMAP4 lub POP3 i powinien być w stanie połączyć się z Zarafą poprzez bramki Zarafy IMAP & POP3.
Do przesyłu mejli klienta używa się SMTP. Serwerem SMTP może być serwer Zarafy lub serwer SMTP innego dostawcy internetu. Niektóre serwery wymagają autoidentyfikacji SMTP. Klient może gromadzić wysłane wiadomości w folderze Sent Items/wysłane wiadomości.

Notatka

Legitymacja SMTP nie jest koniecznie taka sama jak legitymacja Zarafy.

WAŻNE

Please have in mind that "/" and "." are illegal characters in foldernames in IMAP, but are generally possible im MAPI and therefore valid in Outlook und WebAccess/WebApp. Using these characters will lead to folders displayed with different names (for example RequestSupport instead of Request/Support) when accessed via IMAP. Please don’t use these characters when planing to use IMAP.

6.1.1. Mozilla Thunderbird

Ten poradnik opiera się na Mozilla Thunderbird wersji 2. Inne wersje mogą być ustawione w podobny sposób
Pierwsze dwa kroki należy przeskoczyć podczas procesu otwierania się Thunderbirda za pierwszym razem. Podany przykład opiera się na protokole IMAP. Protokół POP3 można ustawić w ten sam sposób pomijając kroki 10, 11 i 12.
 1. Przejdz do Narzędzi > Ustawienia konta….
  Narzędzia menu dropdown
  Rysunek 6.1. Narzędzia menu dropdown

 2. Kliknij Dodaj konto.
 3. Wybierz Konto Email i kliknij Dalej.
 4. Wypelnij pole z imieniem oraz adresem mejlowym Zarafy i kliknij Dalej.
 5. Wybierz IMAP i wypełnij nazwę hostu serwera Zarafy lub podaj adres. Kliknij Dalej.
 6. Wypełnij nazwę użytkownika Zarafy dla poczty przychodzącej i dla nazwy dla poczty wysłanej. Kliknij Dalej.
 7. Nazwa konta może być wybrana przez samego użytkownika. Kliknij Dalej.
 8. Sprawdź dane i kliknij Zakończ. Teraz zamknij okno Ustawienia konta.
 9. Otwórz skrzynkę poczty przychodzącej (Inbox) i wpisz swoje hasło, by otrzymać struktury folderów od serwera Zarafy.
 10. Otwórz na nowo okno Ustawienia konta i wybierz Ustawienia serwera w uprzednio skonfigurowanym koncie.
 11. Ustaw poziom bezpieczeństwa według własnych upodobań (ustawienie standardowe to Nigdy).
 12. Wybierz Kopie & Foldery w drzewie kont i ustaw prawidłowe nazwy folderów dla serwera IMAP.
 13. Na końcu kliknij OK i zacznij korzystać z Zarafy z protokołem IMAP.

6.1.2. Windows Mail

Ten przykład opiera się na Windows Mail. Outlook Express może być skonfigurowany w podobny sposób.
Podany przykład opiera się na protokole IMAP. Ustawienia dla protokołu POP3 są praktycznie takie same z pominięciem kroków 10, 11 i 12.
 1. Przejdz do Narzędzi > Konto.
  Narzędzia menu dropdown
  Rysunek 6.2. Narzędzia menu dropdown

 2. Kliknij Dodaj….
 3. Wybierz Konto Email i kliknij Dalej.
 4. Wejdź w wyświetlane nazwy i kliknij Dalej.
 5. Wejdź w Adresy Email i kliknij Dalej.
 6. Wybierz IMAP z menu dropdown, wypełnij nazwę hosta serwera Zarafy lub podaj adres IP i nazwę hostu serwera lub adres IP poczty wychodzącej.
 7. Alternatywnie: sprawdź czy serwer poczty wychodzącej wymaga autoidentyfikacji i kliknij Dalej.
 8. Wypełnij nazwę użytkownika Zarafy w Nazwa użytkownika Email oraz hasło dla Zarafy. Kliknij Dalej.
 9. Zaznacz lub odznacz czy użytkownik chce pobrać dane z serwera od razu i kliknij Zakończ.
 10. Zaznacz nowe konto w liście folderów i kliknij Właściwości w menu kontekstowym (które otwiera się poprzez naciśniecie na nie).
 11. Wybierz zakładkę IMAP.
 12. Sprawdź czy Foldery specjalne są zaznaczone i czy ich ustawienia zgadzają się z ustawieniami folderów Zarafy.
 13. Na końcu kliknij OK i zacznij korzystać z Zarafy z protokołem IMAP.

Rozdział 7. Konfiguracja kalendarza użytkownika (Client) (przy użyciu CalDAV i iCal)

Ten rozdział opisuje jak skonfigurować klienta CalDAV lub iCal do użytku przez serwer Zarafy. Bramka gateway zarafa-ical aktywuje widok kalendarza Zarafy dla użytkownika, który używa Sunbird, Evolution lub iCal na Mac-u. Od wersji ZCP 6.40 zadania mogą być synchronizowane i kreowane przez różnych klientów (użytkowników).
Dla wejścia do katalogów kalendarza Zarafy można użyć podanych opcji.
Dla wszystkich oprócz użytkowników Mac OS X iCal:
Adres sieciowy Kalendarz
http://server:8080/ical
Ustawienia wstepne kalendarza użytkownika poprzez ical (niezalecane)
http://server:8080/caldav/<user>/<calendar-name>
User’s calendar in user’s store. Make sure the calendar name is in the store.
http://server:8080/caldav/<user>/<subcal>
User’s self created subcalendar in the user’s own store. Location through actual subfolders in Zarafa is irrelevant.
http://server:8080/caldav/<other-user>/<calendar-name>
Other-user’s shared calendar
http://server:8080/caldav/public/<calendar>
Katalog (Folder) kalendarz w folderze publicznym
http://server:8080/caldav/<user>/
User’s default calendar. Although this works for most clients, this URL is not recommended.
Dla użytkowników Mac OS X iCal:
Adres sieciowy dla użytkowników Mac OS X iCal Kalendarz
http://server:8080/caldav
Własna lista kalendarza użytkownika
http://server:8080/caldav/<other-user>
Listy kalendarza innego użytkownika
http://server:8080/caldav/public
Lista folderów publicznych
The format and capabilities of iCalendar and MAPI recurrence types are very different. The conversion of this information is not always the same, or not even possible at all at times. Following is a list of known recurring appointment types that cause problems:
Recurrence type Description
Monthly every day of a week
Convert to weekly every day of the week
Yearly every day of a week in month x
Not supported

Notatka

The <other user> or <user>/<calendar> is only reachable if the correct permissions are available. Please make sure the user has not only the appropriate calendar permissions, but also "Folder visible" permissions on the mailbox of the other user.

Notatka

Klient Mac iCal jest kompletnie przetestowany i wspomagany do wersji 10.5.6.

7.1. Klient Mac OS X iCal

 1. Rozpocznij iCal w Finderze: kliknij Dalej > Aplikacje > iCal.
 2. Naciśnij iCal z menu i wybierz Ustawienia.
  Menu dropdown iCal
  Rysunek 7.1. Menu dropdown iCal

 3. Naciśnij ‘+’ by stworzyć nowe konto.
  Szczegóły konta
  Rysunek 7.2. Szczegóły konta

 4. Wypełnij szczegóły konta. Dodaj adres serwera http://server:8080/caldav/
 5. Kliknij na Dodaj, aby znaleźć kalendarze użytkownika.
  Konto zostało utworzone.
  Rysunek 7.3. Konto zostało utworzone.

7.2. Poradnik dla klienta Sunbird

 1. Wystartuj klienta Sunbird.
 2. Kliknij Plik w listwie menu i wybierz Nowy kalendarz.
 3. Wybierz opcję w sieci. Kliknij Dalej.
  Lokalizacja nowego kalendarza
  Rysunek 7.4. Lokalizacja nowego kalendarza

 4. Dla iCalendar wybierz opcję iCalendar. Jako lokalizację wpisz http://server:8080/ical.
  Szczegóły dla iCal
  Rysunek 7.5. Szczegóły dla iCal

 5. Dla caldav wybierz opcję CalDav. Jako lokalizację wpisz http://server:8080/caldav.
  Szczegóły dla CalDav
  Rysunek 7.6. Szczegóły dla CalDav

7.3. Dalsza konfiguracja klienta

 1. Rozpocznij dalszą konfigurację klienta
 2. Wybierz w menu Nowy. Wybierz Kalendarz.
 3. Wypełnij szczegóły; usuń opcję użyj SSL. Opcje adresu sieciowego są podobne do Sunbird.
Szczegóły dla CalDav
Rysunek 7.7. Szczegóły dla CalDav

Rozdział 8. Konfiguracja platform przenośnych/mobilnych

Ten rozdział opisuje jak skonfigurować software Z-Push do synchronizacji PDA i telefonów komórkowych z rozwiązaniem opartym o serwer.
Z-Push jest dostepny jako projekt open source na Sourceforge - http://z-push.sourceforge.net

8.1. Wprowadzenie do Z-Push

Software Z-Push pozwala użytkownikom z PDA i telefonami komórkowymi synchronizować własne mejle, kontakty, terminy i zadania z kalendarzy bezpośrednio z kompatybilnego serwera poprzez wykorzystanie połączenia danych UMTS, GPRS, WiFi lub GSM. Podane wskazówki są oryginalnie wspierane przez Z-Push:
 • Apple iPhone and iPad
 • Windows Mobile 5, 6, 6.1 and 6.5
 • Windows Phone 7 and 7.5
 • Nokia E/N-series with Mail for Exchange (M4E)
 • Nokia E-series with built in ActiveSync (Nokia Mail 2)
 • Android Cupcake or Donut with third party tools like Nitrodesk Touchdown
 • Android Eclair with Contacts and Calendar synchronization or third party tools
 • Android Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich and Jelly Bean using the default ActiveSync client (Microsoft Exchange ActiveSync type account) or third party tools
 • Blackberry PlayBook
 • other ActiveSync compatible devices
The devices can be synchronised because the Z-Push module emulates a MS Exchange server on the server side, allowing users to synchronise without installing specialised synchronisation software on their devices.

8.2. Ustawienia dla urządzeń przenośnych

Configuring a device for Z-Push is simply a case of adding a Microsoft Exchange or Corporate account to your connected accounts. The connection will be configured by specifiying the IP address or hostname of the server running Z-Push. Please disable SSL, unless SSL has already been setup on the Apache server. Apart from username and password some clients also ask for your domainname. This is ignored inside of Z-Push, so you can either leave it empty or give a random string for it.
Once the mobile device has been setup, it should be possible to synchronise the device simply by clicking the Sync button in your client application.

8.2.1. Android based configuration

The following steps are applicable for most Android devices:
 1. Go into your settings screen and scroll down to the accounts part. There you have to select Add account.
  Android Settings
  Rysunek 8.1. Android Settings

 2. Select the ActiveSync account type (in most cases Corporate or Microsoft Exchange).
  Account Type Selection
  Rysunek 8.2. Account Type Selection

 3. Android wants to autodiscover your ActiveSync server and needs your eMail and password for this.
  Account Details
  Rysunek 8.3. Account Details

 4. Afterwards you have the possibility to specify your exact username and server address if needed (would otherwise have been m.scotfield as username and zarafa.com as server address).
  Server Address
  Rysunek 8.4. Server Address

 5. As soon as you have clicked next your device will give you a popup notifying about needed policies for the server connection. You will be prompted to accept these policies later in the setup.
  Remote Administration
  Rysunek 8.5. Remote Administration

 6. Before accepting the sync policies you have to choose the frequency for checking the server (Push by default) as well as what to sync (for example contacts and calendar).
  Sync Frequence and other settings
  Rysunek 8.6. Sync Frequence and other settings

 7. If you have multiple accounts connected to your device you can also specify an identifying name for your connection.
  Optional Profile Name for the Connection
  Rysunek 8.7. Optional Profile Name for the Connection

 8. Finally accept the server policies.
  Accept Server Policies
  Rysunek 8.8. Accept Server Policies

 9. After accepting the policies for device will perform an initial sync.
  Your device has been configured
  Rysunek 8.9. Your device has been configured

8.2.2. Windows Mobile based configuration

Poniższe kroki są przeznaczone dla komputerów kieszonkowych, ale mimo to można je wykorzystać w przypadku WM 5/6 lub „Mejl dla Exchange” dla Nokii:
 1. Otwórz ActiveSync i wybierz ustaw swoje urządzenie do synchronizacji.
  Wprowadzenie ActiveSync
  Rysunek 8.10. Wprowadzenie ActiveSync

 2. Wpisz adres serwera (bez podania http lub innej części adresu sieciowego).
  Adres serwera
  Rysunek 8.11. Adres serwera

 3. Podaj nazwę użytkownika i hasło, domena musi być podana, ale jej nazwa nie jest używana w ramach Z-Push, więc po prostu wpisz domenę lub każdy innych przypadkowy tekst. Wybierz zachowaj hasło jeżeli automatyczna synchronizacja jest zamierzona.
  Szczegóły konta
  Rysunek 8.12. Szczegóły konta

 4. Wybierz, które urządzenia mają być synchronizowane.
  Opcje synchronizacji
  Rysunek 8.13. Opcje synchronizacji

 5. Kliknij Zakończ i rozpocznij synchronizację poprzez naciśniecie Sync.

8.2.3. Konfiguracja oparta na iPhone

Podane kroki są przeznaczone do konfiguracji dla iPhone:
 1. Otwórz Ustawienia i wybierz Poczta, kontakty, kalendarze.
 2. Wybierz Dodaj konto…, a potem Microsoft Exchange.
  Ustawienia dla poczty, kontaktów, kalendarzy
  Rysunek 8.14. Ustawienia dla poczty, kontaktów, kalendarzy

  Wybierz protokół/dostawcę
  Rysunek 8.15. Wybierz protokół/dostawcę

 3. Wybierz zezwolenia dla użytkownika, a potem Dalej.
  Ustawienia użytkownika
  Rysunek 8.16. Ustawienia użytkownika

 4. Urządzenie postara się skontaktować z serwerem. Jeżeli serwer nie jest ten sam jak zustomer.com, połączenie się nie uda. Jeżeli serwera nie skonfigurowano dla połączeń SSL, połączenie również się nie uda. W iPhonie SSL ustawione jest standardowo.
 5. Wyświetlone zostanie nowe pole w opcjach serwera Serwer. Podaj prawidłowy adres serwera lub adres IP, jeżeli jest to potrzebne.
  Specjalne pole serwera
  Rysunek 8.17. Specjalne pole serwera

 6. Jeżeli SSL nie jest dostępne, połączenie się nie uda. Pojawi się okno z możliwością podania danych połączenia. Kliknij Zachowaj, by zachować aktualne ustawienia konta. Przejdź do uprzednio ustawionego konta i wejdź w Informacje konta i wyłącz użyj SSL.
  Zachowaj ustawienia
  Rysunek 8.18. Zachowaj ustawienia

Ustawienia konta
Rysunek 8.19. Ustawienia konta